Systemövergripande kurser

Vi erbjuder systemövergripande kurser med fokus på områden som berör flera certifieringssystem, såsom materialval, inneklimat, dagsljus och LCA.

Vill du ha en introduktion till de olika certifieringssystemen vi erbjuder? Då rekommenderar vi dig att boka kursen “Certifieringssystem introduktionskurs”

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för mer info