Redan medlem

Som medlem gör du stor skillnad i arbetet för ett hållbart samhälle och en värld som främjar både människor och miljö. På dessa sidor hittar du fler sätt att engagera dig i vår organisation, både på regionalt och nationellt plan. Du når också Medlemsportalen, med exklusivt medlemsmaterial och aktuella evenemang.

Tillsammans är vi bäst på hållbart samhällsbyggande

Engagera er i vår organisation

Gå med i våra expertråd, engagera er i styrelsen eller gör skillnad på ett regionalt plan.

Medlemsportal

Upptäck mötesplatsen för alla våra medlemmar med aktuella nyheter och exklusivt medlemsmaterial.

Avsluta medlemskap
Om ni vill avsluta ert medlemskap kan det göras till kalenderårets slut. Ni behöver då skicka en skriftlig uppsägning till oss senast tre månader före årsskiftet.

Skicka er uppsägning till medlem@sgbc.se.