Engagera dig i föreningen

Vill du vara värd för ett medlemsmöte? Eller kanske sitta med i ett operativt råd? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.