BREEAM-SE

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den svenska versionen, BREEAM-SE.

Information med anledning av covid-19 och certifiering.

Vad är BREEAM-SE?

BREEAM har funnits i svensk version sedan 2013. Lär dig mer om systemets historia.

Vad är BREEAM In-Use

Det primära syftet med BREEAM In-Use är att minska befintliga byggnaders miljöbelastning.

För dig som vill certifiera

Är BREEAM-SE eller miljöcertifiering nytt för er? Här kan ni lära er mer!

Användarstöd för BREEAM-SE

Här hittar du all information, alla verktyg och all dokumentation du behöver i certifieringsarbetet!

Aktuellt i BREEAM-SE

Fem snabba med veckans expert Sabina Jonestrand: “Certifieringssystemen är här för att stanna”

I veckans kortintervju berättar SGBC:s chef för certifieringssystemen BREEAM, BREEAM In-Use och Hållbar Infrastruktur/CEEQUAL om nyckelfrågorna inom området just nu....

Hovrätten i Malmö prisas efter miljöcertifieringar

Efter att fastighetsägaren Vacse valde att miljöcertifiera Flundran 2 i Malmö har byggnaden prisats för sin vackra arkitektur och sina hälsosamma arbetsplatser. Genom att miljöcertifiera underlättas a...

Vi söker nya medlemmar till BREEAM:s Operativa råd

Som ett stöd till BREEAM:s chef arbete har vi ett operativt råd, vars huvuduppgift är att stödja BREEAM:s chefen och BREEAM-SE samt dess produkter. I uppdraget ingår främst att stötta i marknadsrelate...

Nu presenteras finalisterna i Sweden Green Building Awards

Den 30 november går 2021 års Sweden Green Building Awards av stapeln. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt,...

Årets BREEAM-SE Assessor och AP (Advisory Professional)

Under höstens nätverksträff för BREEAM-SE utsågs årets BREEAM-SE Assessor och BREEAM-SE AP. Vinnarna av utmärkelsen håller hög kvalitet i BREEAM-arbetet genom sina roller och bidrar starkt till bransc...

Internationell miljöcertifiering för befintliga byggnader till Sverige

Nu står det klart att Sweden Green Building Council kompletterar sina redan befintliga hållbarhetscertifieringar med det internationella systemet BREEAM In-Use (BiU) från Building Research Establishme...

Uppsala Stadshus arbetar mot BREEAM-SE Bespoke-certifiering

Uppsalas Stadshus är en signaturbyggnad för Uppsala och färdigställdes 1964. Byggnaden har nu totalrenoverats och byggts till för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet ...

Hur LEED och BREEAM kan stötta med strategier för återöppnande efter COVID -19

I en artikel i DN, säger Statsepidemiolog Anders Tegnell att omfattande åtgärder krävs för att smittsäkra arbetsplatser. Han menar att smittspridningen riskerar att fortsätta att öka när företag och m...