Fallstudier BREEAM-SE

Vill du veta mer om hur olika projekt arbetat för att uppnå sina betyg? I BREEAM-SE måste samtliga projekt som vill få betyget Outstanding lämna in en fallstudie. Fallstudien är frivillig för projekt med lägre betyg, men vi uppmanar fastighetsägare och entreprenörer att genomföra en sådan för att öka kunskapsdelningen i BREEAM-SE. Här hittar du de fallstudier som har skickats in till oss.