Råd och nämnder

Våra medlemmar har möjlighet att aktivt delta i råd och nämnder, som främst verkar inom tre olika områden:

De strategiska råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen.

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer och tillsätts av verksamhetsområdeschefen i samråd med ordförande.

Certifieringsnämnden avgör fall där certifieringsärenden har överklagats. Den säkerställer även att medlemmar och experter har lyssnats på vid utveckling eller uppdatering av certifieringssystem.