Råd och nämnder

Våra medlemmar har möjlighet att aktivt delta i råd och nämnder, som främst verkar inom tre olika områden:

De strategiska råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen.

De operativa råden är rådgivande till bolagets verksamhetsområdeschefer och tillsätts av verksamhetsområdeschefen i samråd VD.

Certifieringsnämnden avgör fall där certifieringsärenden har överklagats. Den säkerställer även att medlemmar och experter har haft möjlighet att lämna synpunkter vid utveckling eller uppdatering av certifieringssystem.