Råd och nämnder

Våra medlemmar har möjlighet att aktivt delta i råd och nämnder, som främst verkar inom tre olika områden:

De strategiska råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen.

De operativa råden är rådgivande till bolagets verksamhetsområdeschefer och tillsätts av verksamhetsområdeschefen i samråd VD.

Certifieringsnämnden säkerställer att medlemmars intresse och experters synpunkter tagits tillvara vid utveckling av nya, eller uppdatering av, certifieringssystem. Certifieringsnämnden kan också vara involverad i hantering av överklaganden.