Certifieringsnämnden

Certifieringsnämnden säkerställer att medlemmars intresse och experters synpunkter tagits tillvara vid utveckling av nya, eller uppdatering av, certifieringssystem. Certifieringsnämnden kan också vara involverad i hantering av överklaganden.

Åsa Wahlström

Ordförande
CIT Energy Management / LTH

Pelle Arve

Platzer Fastigheter

Karl-Johan Wall

Hufvudstaden

Håkan Nilsson

WSP