Certifieringsnämnden

Certifieringsnämnden bevakar medlemmarnas intressen och ska:

  • Avgöra fall där certifieringsärenden överklagats och därmed säkerställa att certifiering sker i enlighet med respektive miljöcertifieringssystems tekniska regler och certifieringsregler.
  • Säkerställa att medlemmars intresse och experters synpunkter tagits tillvara och hanterats vid utvecklande av nya, eller uppdatering av, certifieringssystem.

Åsa Wahlström

Ordförande
CIT Energy Management / LTH

Pelle Arve

Platzer Fastigheter

Karl-Johan Wall

Hufvudstaden

Håkan Nilsson

WSP