Användning av varumärken

SGBC har ensamrätt till det registrerade varumärkena “Citylab”, ”Miljöbyggnad”, “Miljöbyggnad iDrift” och “NollCO2“. Ensamrätten innebär att ingen annan än SGBC, utan SGBC:s tillstånd, får använda varumärkena som varukännetecken i näringsverksamhet. Certifiering meddelad av SGBC innebär att SGBC ger tillåtelse till användning av varumärken under certifieringstiden i kommunikationsmedier, såsom dokument, broschyrer, reklam eller liknande. Vid användningen ska eventuella anvisningar från SGBC följas och användningen ska ske i enlighet med aktuellt certifieringssystem.

Certifiering får inte användas, hänvisas till eller på annat sätt nyttjas i marknadsföring på ett vilseledande eller annars otillåtet sätt enligt gällande marknadsföringslagstiftning.