Integritetspolicy

Personuppgifter och samtycke

Sweden Green Building Council lagrar de uppgifter som Kunden lämnar, i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR, genom automatisk säker databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Sweden Green Building Council erbjuder. Lämnade uppgifter kan även användas för att skicka Kunden information om användning av valda tjänster, relevanta erbjudanden och marknadsundersökningar. Beroende på typ av tjänst Kunden beställer från Sweden Green Building Council hanteras lagring av personuppgifter olika.

För mer information om hur SGBC hanterar personuppgifter, läs våran integritetspolicy här.