Vad är ett Green Building Council?

I dag finns det Green Building Councils i över 70 länder och sammantaget bedrivs hälften av all världens byggverksamhet i dessa länder. Sammanlagt ingår mer än tio tusen företag och branschorganisationer.

Reglerna för bildandet av ett Green Building Council har ställts upp av den internationella alliansen World Green Building Council (World GBC). Paraplyorganisationens syfte är att assistera nationella Green Building Councils i deras uppstart och vidareutveckling.

Sweden Green Building Council blev fullvärdig medlem i World Green Building Council 2011.

Läs mer om World Green Building Council här.