Om oss

Vad gör Sweden Green Building Council?

Inom Sweden Green Building Council finns ett stort nätverk av experter för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. På så sätt stödjer vi företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Sweden Green Building Council arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Vi arbetar utifrån kriterier från världsorganisationen World Green Building Council:

  • Vi erbjuder certifieringssystem för byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt som förbättrar den byggda miljön
  • Vi erbjuder kurser, nätverksträffar och konferenser för att sprida och utveckla kunskap för ett hållbart samhällsbyggande
  • Vi ska vara en tung opinionsbildare och arbeta för att lagstiftningen främjar grönt byggande
  • Vi arbetar för att nå ett tillstånd där alla parter premierar hållbart byggda miljöer

Vilka är medlemmar i SGBC?

Vi är Sveriges största och ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad med runt 400 medlemmar. Våra medlemmar representerar hela samhällsbyggnadssektorn – vilken är en av våra främsta styrkor. Här är en lista på alla våra medlemmar.

Läs mer här om varför ditt företag eller organisation ska vara medlem i Sweden Green Building Council.

Varför bildades SGBC?

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Även kommuner, landsting och andra offentliga aktörer är välkomna.

Sweden Green Building Council grundades i juni år 2009 av tretton svenska företag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White Arkitekter.

– 2009 fanns ingen på den politiska sidan – varken i regeringen eller hos oppositionen – som kraftfullt ville driva dessa frågor. Vi var tretton företag och organisationer som bestämde att nu tar vi på oss ledartröjan, säger Monica von Schmalensee, grundande styrelseordförande i Sweden Green Building Council och tidigare vd för White Arkitekter.

– Vi som grundade SGBC representerade hela samhällsbyggarsektorn och det tror jag var en av våra framgångsfaktorer, men också att vi ville gå före och visa vägen. Vårt arbete handlar om att driva på för ett hållbart samhällsbyggande. Hållbart samhällsbyggande är inte en färdig lösning, utan en process som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det handlar om helhetssyn, dialog och om att tänka efter före. På så sätt kan många kostsamma experiment undanröjas. Aldrig har behovet av detta angreppssätt varit större än nu. Vårt arbete omfattar såväl inomhusmiljö som hur byggnaderna passas in i den befintliga miljön, säger Monica von Schmalensee.

– Nu har vi över 350 medlemmar och ett 20-tal anställda och är därmed den snabbast växande hållbarhetsorganisationen i Sverige. Våra medlemmar brinner för ett hållbart samhällsbyggande. Vi utvecklar och tillhandahåller verktyg i form av certifieringssystem – exempelvis miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. Men vi arbetar också med utbildningar och nätverkande, avslutar Monica von Schmalensee.

Medlem i World Green Building Council

Sweden Green Building Council är medlem i världsorganisationen World Green Building Council sedan oktober 2011. World Green Building Council samlar över 90 councils världen över. Det är en av världens största organisationer som jobbar med hållbarhet inom den byggda miljön.

Läs mer om World Green Building Council på deras hemsida.