NollCO2

Certifieringen NollCO2 är en effektiv och smart investering för att möta framtidens och kundernas behov. Att certifiera en byggnad i NollCO2 är att gå i täten för byggbranschens klimatarbete. NollCO2 driver utvecklingen framåt genom två huvudspår:

  • NollCO2 ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade genom att sätta upp gränsvärden för växthusgasutsläpp av byggdelsproduktionen, av byggprocesserna och indirekt genom att sätta en gräns för byggnadens energianvändning.
  • NollCO2 ställer krav på att byggnadens kvarvarande klimatpåverkan är balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan.

Vad är NollCO2?

Vill du veta mer om NollCO2? Här hittar du mer information om vår nettonollcertifiering.

Certifieringsprocessen för NollCO2

Här hittar du hur certifieringsprocessen ser ut

Användarstöd för NollCO2

Här hittar du manualer och ramverk, avgifter samt tolkningar och förtydliganden för NollCO2

Certifierade NollCO2-samordnare

Personer som deltagit i NollCO2 baskurs eller Certifierad NollCO-samordnarkursen har en förståelse kring hur man klarar kraven för NollCO2 certifieringen

Kurser i NollCO2

Lär dig mer om NollCO2 av våra branschledande experter.

Aktuellt i NollCO2

Användare och medlemmar i fokus när SGBC:s certifieringsverktyg BGO utvecklas

Nu utvecklar vi SGBC:s digitala certifieringsverktyg Building Green Online, BGO, i syfte att förenkla certifieringsprocessen för våra medlemmar och användare. Verktyget kommer att nylanseras under hös...

Instruktioner för användarhantering i BGO

I syfte att förbättra användarhanteringen i SGBC:s digitala verktyg Building Green Online, BGO, har en ny nivå för organisationer införts. Här hittar du information om den nya organisationsnivån och i...

Ny funktion lanseras i BGO för att förenkla administration av projekt

För att underlätta administrationen av projekt och användare i SGBC:s digitala verktyg Building Green Online, BGO, lanseras den 25 augusti en ny funktion i verktyget. ...

NollCO2 med start i sent skede: så klarade Kvartetten certifieringen

Nu har hyresgästerna börjat flytta in i Wihlborgs 16 000 m2 stora kontorshus i Hyllie utanför Malmö. Som SGBC tidigare rapporterat har det funnits högt ställda ambitioner redan från start då målsättni...

Ny manualversion: NollCO2 1.2 – biokol som kolsänka ny klimatåtgärd

Idag lanseras en uppdaterad version av certifieringssystemet NollCO2, som är SGBC:s egenutvecklade påbyggnadscertifiering för byggnader med nettonoll klimatpåverkan....

Louise Ödlund, professor i energisystem: ”Energieffektivisering är en ledningsfråga”

I ett osäkert ekonomiskt läge och med en tuff energikrisvinter i backspegeln är det många som lägger extra fokus på just energieffektivisering av fastigheter – i både befintliga och framtida projekt. ...

Att jobba med NollCO2: erfarenheter från Hyllie Terrass

Alla byggprojekt har olika förutsättningar och Hyllie Terrass är ett gott exempel på hur man uppfyllt höga hållbarhetsambitioner trots byggnadens geometriska komplexitet och till synes traditionella m...

NollCO2 1.1: Vad är nytt med den nya manualversionen?

Denna vecka lanseras en uppdaterad version av SGBC:s manual för certifieringssystemet NollCO2. Här berättar Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef NollCO2 och GreenBuilding, om de viktigaste uppdat...