Styrelse och stadgar

Styrelsen i Sweden Green Building Council består av tolv ledande personer från våra medlemmar. Ordförande är Jeanette Reuterskiöld.

Styrelse

Jeanette Reuterskiöld

Ordförande
Reuteros

Lars Jonson

Skanska

Kerstin Gillsbro

Jernhusen

Patrik Björkengren

Saint-Gobain Sweden

Sofie Roy-Norelid

HSB

Åsa Öttenius

Stockholms stad

Alexandra Hagen

White arkitekter

Ulrika Jardfelt

Vattenfall

Niklas Sörensen

Ramboll

Therese Rattik

Areim

Petra Kruger

NCC

Mats Hederos

AMF Fastigheter