Styrelse och stadgar

Styrelsen i Sweden Green Building Council består av tolv ledande personer från våra medlemmar. Ordförande är Jeanette Reuterskiöld.

Styrelse

Jeanette Reuterskiöld

Ordförande
Arcona

Lars Jonson

Skanska

Kerstin Gillsbro

Jernhusen

Patrik Björkengren

Saint-Gobain Sweden

Sofie Roy-Norelid

HSB

Stefan Håkansson

E.ON

Ann-Louise Lökholm-Klasson

Sweco

Torbjörn Hammerth

Bostads AB Vätterhem

Åsa Öttenius

Stockholms stad

Henrik Saxborn

Castellum

Alexandra Hagen

White arkitekter

Carola Lavén

NCC