Styrelse och stadgar

Styrelsen i Sweden Green Building Council består av tolv ledande personer från våra medlemmar. Ordförande är Ulrika Francke.

Styrelse

Ulrika Francke

Vasakronan

Lars Jonson

Skanska

Kerstin Gillsbro

Jernhusen

Patrik Björkengren

Saint-Gobain Sweden

Sofie Roy

HSB

Åsa Öttenius

Stockholms stad

Alexandra Hagen

White arkitekter

Ulrika Jardfelt

Vattenfall

Therese Rattik

Areim

Petra Kruger

NCC

Mats Hederos

AMF Fastigheter

Tomas Holmgren

Sweco

Arbetstagarrepresentanter

Philip Aluko

Handläggare

Sara Frost

Handläggare