Styrelse och stadgar

Styrelsen i Sweden Green Building Council består av tolv ledande personer från våra medlemmar. Ordförande är Ulrika Francke.

Styrelse

Ulrika Francke

Vasakronan

Alexandra Hagen

White arkitekter

Carina Edblad

Thomas Betong

Fredrik Nilzén

Swedbank

Magnus Persson

Skanska

Petra Krüger

NCC

Stefan Dahlbo

Fabege AB

Stefan Sandberg

Svenska Bostäder

Therese Rattik

Areim

Tomas Holmgren

Sweco

Arbetstagarrepresentant

Philip Aluko

Operativ chef Miljöbyggnad

Amanda Axelsson

Operativ chef Miljöbyggnad iDrift