Citylab

Citylab är en certifiering för hållbar stadsutveckling och ett stöd till alla som vill arbeta för hållbara städer. Genom Citylab får du vägledning, utbildning, erfarenhetsutbyte och möjlighet att certifiera ditt projekt.

Vad är Citylab?

Lär dig mer om det svenska certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling

Certifieringsstöd för Citylab

Här hittar du all information du behöver i certifieringsarbetet!

Kurser i Citylab

Vi utbildar i Citylab – både företagsförlagda kurser och egna kurser runtom i landet

Citylab Nätverk

Vårt nätverk för hållbar stadsutveckling

På gång i Citylab

Information om juluppehåll i BGO

På grund av julledighet på kansliet kommer BGO att vara pausat från och med den 22 december till och med den 6 januari. Det innebär att alla hålltider i BGO fryses under denna period. Det kommer fortf...

Första stadsdelen hållbarhetscertifierad enligt Citylab

Stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg är nu certifierad enligt Citylab Guide 2.0, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Projektet är först ut att certifieras med Citylab, Sweden Green Building Co...

Nominera till SGBC:s operativa råd 2019-2020

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer. SGBC har i nuläget följande operativa råd:Operativa rådet för BREEAM Operativa rådet för Citylab Operat...

Workshop för ny del av Citylab

Efter ett väldigt engagerat arbete under hösten har nu arbetsgrupperna som arbetat med utvecklingen av “Citylab hållbarhetsvärdering av stadsdelar” avslutat sitt arbete. Gruppledarna har ...