Användare och medlemmar i fokus när SGBC:s certifieringsverktyg BGO utvecklas

Nu utvecklar vi SGBC:s digitala certifieringsverktyg Building Green Online, BGO, i syfte att förenkla certifieringsprocessen för våra medlemmar och användare. Verktyget kommer att nylanseras under hösten 2024. Här berättar Cecilia Houtkamp, IT- och digitaliseringschef, SGBC, om arbetet.

Varför väljer SGBC att utveckla BGO?

Branschen digitaliseras i allt snabbare takt och för att främja innovation, kvalitet och hållbarhet genomför vi en stor digital satsning. För oss är det viktigt att stötta våra medlemmar och kunder i att jobba med datadrivna beslut som visar på hållbarhetsnytta. Detta gör vi genom att använda den data vi samlar in om det certifierade fastighetsbeståndet.

Hur kommer det här att påverka användare av BGO?

Målet är att effektivisera processerna och skapa en tydlig överblick för våra användare över såväl nya som genomförda certifieringsprojekt. Genom att organisera och strukturera vår data strävar vi efter att kunna erbjuda våra medlemmar mer användbara rapporter och mer detaljerad statistik.

Som fastighetsägare kommer du att i ett tidigare skede få en bättre översikt över certifieringsprojekten och användare kopplade till projekten. Certifieringsprocessen kommer att bli mer intuitiv och vi jobbar för att automatisera så mycket som möjligt i syfte att effektivisera administrationen för alla som jobbar med ansökningarna.

När lanserades den uppdaterade plattformen? 

Lanseringen sker etappvis från hösten 2024. För att informera våra medlemmar och användare om den uppdaterade plattformen och säkerställa att nya användare på ett effektivt sätt kan arbeta i den och få tillgång till datan kommer vi att bjuda in till ett webbinarium inför lanseringen.