Certifiering

Miljöbyggnad

Sveriges ledande miljöcertifiering för byggnader. Utvecklat i Sverige för svenska förhållanden.

BREEAM-SE

En svensk anpassning av världens äldsta internationella miljöcertifiering för byggnader.

Citylab

Hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden.

LEED

Internationellt system med anpassningar för den svenska marknaden.

GreenBuilding

Energieffektivisering på ett lätt sätt.

Certifieringar driver på för ökad hållbarhet

Hur kan man som vanlig konsument, fastighetsägare eller företagare veta att en byggnad eller stadsdel är hållbar sett ur social, miljömässig och ekonomisk utgångspunkt? Hur ska man veta vilka krav som är viktiga att ställa på miljön man vistas i?

 

Idag finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda. Det finns även certifieringar för hela stadsdelar och för infrastruktur. Gemensamt är att de bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet. Sweden Green Building Council erbjuder certifiering och stöd för de vanligaste systemen på marknaden.

Hur många byggnader är certifierade?

Är du intresserad av att se statistik över hur många byggnader vi har certifierat hittills?

 

Klicka dig in här för att se de byggnader som är certifierade i Miljöbyggnad, BREEAM-SE, GreenBuilding och LEED.