Uppehåll i BGO:s projektkalender

För projekt som har en projektkalender i SGBC:s digitala ansökningsverktyg BGO, finns vissa uppehållsperioder som förskjuter hålltiderna i arbetet med er certifiering.

Under dessa uppehåll är BGO öppet precis som vanligt, så att ni som kund kan skicka in registreringar, ansökningar, revideringar mm. SGBC arbetar också för att under dessa uppehåll hantera ärenden så snabbt som möjligt med de resurser vi har tillgängliga.

Hålltider kan baseras på dagar eller arbetsdagar

Längre hålltider så som de år en registrering är giltig eller år för att inkomma med en verifiering räknas på antal dagar. Kortare hålltider så som en granskning eller revidering beräknas på arbetsdagar.

Röda dagar

Vid röda dagar förskjuts hålltiden minst till nästkommande dag. Om projektets hålltid baseras på ett visst antal arbetsdagar kommer röda dagar inte att räknas som en arbetsdag.

Exempel: Ett projekt har 10 arbetsdagar på sig att komplettera sin ansökan. Om en av de 10 nästkommande arbetsdagarna är en röd dag räknas denna inte in i de tio arbetsdagarna.

Sommaruppehåll

Sommaruppehållet sker från och med den 1 juli till och med den 15 augusti (eller nästkommande vardag). Uppehållet innebär att inga projekt får en hålltid under denna period utan tidigast får den första vardagen efter sommaruppehållet.

Vidare så undantas även arbetsdagar under sommaruppehållet från att räknas som arbetsdagar. Detta innebär att projekt som har en hålltid som baseras på arbetsdagar inte blir av med några arbetsdagar under denna period.

Juluppehåll

Juluppehållet sker från och med den 22 december till första vardagen efter trettondagen. Uppehållet innebär att inga projekt får en hålltid under denna period utan tidigast får den första vardagen efter trettondagen.

Vidare så undantas även arbetsdagar under perioden 22 december till och med den 1 januari från att räknas som arbetsdagar. Detta innebär att projekt som har en hålltid som baseras på arbetsdagar inte blir av med några arbetsdagar under denna period.