Det här är Citylab

En stadsdel som är certifierad enligt Citylab lägger grunden för en jämlik och trygg miljö som är tillgänglig för alla. Den har minimal negativ klimat- och miljöpåverkan och kan stå emot klimatförändringar. Stadsdelen är flexibel och kan anpassas för ändrade behov i framtiden

Citylab Certifiering

En certifiering i Citylab är ett bevis på ett ambitiöst hållbarhetsarbete i planering, genomförande och förvaltning.

Bakgrund och utveckling

Över tusen personer har varit involverade i utvecklingen av Citylab, som pågått sedan 2010.

Kurser i Citylab

Behöver du lära dig mer om Citylab? Anmäl dig till en av våra populära kurser!

Användarstöd

Här finns dokument och stöd till dig som certifierar enligt Citylab.