Regionala nätverk

För att öka intresset och kompetensen inom hållbart samhällsbyggande runt om i landet finns regionala nätverk som du som medlem kan engagera dig i.  Nätverken anordnar evenemang som medlemsträffar, studiebesök och seminarier. Genom nätverken får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med andra i ditt närområde.

Nätverket leds av en nätverksledare tillsammans med en arbetsgrupp.

Vill du sitta med i något av nätverken eller vara värd för en medlemsträff? Ta kontakt med det nätverk som finns närmast dig!

SGBC Syd

SGBC Syd startades 2012. Nätverksledare är Andreas Eggertsen Teder på White Arkitekter i Malmö.

 

Kontakta SGBC Syd på andreas.eggertsen.teder@white.se.

 

SGBC Väst

SGBC Väst startades 2014. Nätverksledare är Julia Jorns på Liljewall i Göteborg.

 

Kontakta SGBC Väst  jujo@liljewall.se

 

SGBC Mitt

SGBC Mitt startades 2023. Nätverksledare är Emma Alenbrand, KamTech Örebro

 

Kontakta SGBC Mitt
 emma.alenbrand@kamtech.se

SGBC Öst

SGBC Öst startades 2020. Nätverksledare är Caroline Hill på Zengun i Stockholm

 

Kontakta SGBC Öst   caroline.hill@zengun.se.