Regionala nätverk

För att öka intresset och kompetensen inom hållbart samhällsbyggande runt om i landet finns regionala nätverk som du som medlem kan engagera dig i.  Nätverken anordnar evenemang som medlemsmöten, studiebesök och seminarier. Genom nätverken får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med andra i ditt närområde.

Nätverket leds av en nätverksledare tillsammans med en arbetsgrupp.

Vill du sitta med i något av nätverken eller vara värd för ett medlemsmöte? Ta kontakt med det nätverk som finns närmast dig!

SGBC Syd

SGBC Syd startades 2012. Nätverksledare är Ulrika Viderum på Midroc i Malmö.

 

Kontakta SGBC Syd på ulrika.viderum@midroc.se

SGBC Väst

SGBC Väst startades 2014. Nätverksledare är Jenny Nyström på Kjellgren Kaminsky.

 

Kontakta SGBC Väst på jenny@kjellgrenkaminsky.se

SGBC Norr

SGBC Norr – Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, blev en regional nod i april 2016. Michael Jalmby på Esam är koordinator och kontaktperson.

 

Kontakta SGBC Norr på michael.jalmby@esam.se eller +46-(0)70-639 72 39.