SGBC Väst

Medlemmar i arbetsgruppen:

Julia Jorns, Liljewall Arkitekter (Nätverksledare)
Ingvar Lilja, Göteborg Energi
Stefan Ziegler, RISE
Joa Ivarsson, Framtiden Byggutveckling
Sofie Thomée, Cowi
Karin Gäbel, Thomas Betong
Lovisa Waldenström, Bengt Dahlgren
Linn Stolt, Afry
Paula de Hollanda, Aspelin & Ramm
Sofia Blidberg, Hilti
Emma Lindberg, Mareld Landskapsarkitekter
Ulrika Molander, ICA Fastigheter
Claes Engström, Byggfysikbyrån