Manualutveckling för Citylab

Likt SGBC:s andra certifieringssystem är Citylab under ständig utveckling. Syftet med projektet att uppdatera till en ny generation är att förtydliga och förenkla användningen samt öka kundnyttan med certifieringen. En del i det arbetet är att synliggöra kopplingarna mot EU-taxonomin och byggnadscertifieringar samt tydliggöra den röda tråden mellan Citylabs certifieringar, från planering till förvaltning.

Omarbetning efter remiss

Den 16 november avslutades remissen för Citylab manual – hållbar stadsutveckling i planering och genomförande 4.0. SGBC vill rikta ett stort tack alla er som tog er tid att lämna remissvar. Nu arbetar vi vidare med sammanställning av remissynpunkterna, analys, beslut av vilka förändringar som ska göras samt omarbetning av remissversionen till en slutversion. Den nya manualen planerar att lanseras i början av februari.

Den 14-15 februari kommer den första utbildningen att äga rum som tar utgångspunkt i den uppdaterade Citylabmanualen. Säkra din plats genom att anmäla dig till kursen redan nu: Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i planering och genomförande Kursinformation – Sweden Green Building Council (sgbc.se). De personer som gått kursen Certifierad Citylabsamordnare – hållbarhet i planering och genomförande under 2022, får kostnadsfritt delta vid kurstillfället i februari.

Kontaktinformation

För information om hur du lättast kontaktar oss, läs mer här.