Manualutveckling för Citylab

SGBC har påbörjat utvecklingsarbetet med nästa manualversion av Citylab Guide version 4.0 som avser certifiering av hållbar stadsutveckling i planering och genomförande. Syftet med projektet är att förtydliga och förenkla användningen samt öka kundnyttan med certifieringen. En del i det arbetet är att synliggöra kopplingarna mot EU-taxonomin och byggnadscertifieringar samt tydliggöra den röda tråden mellan Citylabs certifieringar, från planering till förvaltning.

Sedan Citylab Guide 3.0 lanserades 2019 har en del önskemål om förenklingar och förtydliganden framförts. Både från de som certifierat och de som visat intresse för systemet. Citylabs operativa råd har varit centrala i detta. Syftet med projektet är att:

  • Förtydliga och förenkla användningen av Citylab Guide.
  • Öka kundnyttan med att använda Citylab
  • Tydliggöra den röda tråden mellan de olika certifieringarna från planering till förvaltning.
  • Identifiera indikatorer som behöver synkas med EU taxonomin och våra övriga system.

Arbetsgrupper

SGBC kommer tillsätta arbetsgrupper för manualutvecklingen under våren 2022. Läs mer här.

Remiss

Förslaget till ny manual för Citylab manual 4.0 planeras att skickas ut på en öppen remiss under sommaren 2022. Vi hoppas då att så många som möjligt kommer att delta i arbetet med att svara på förslagen till ändringar

Mer information och remisshandlingarna kommer att läggas upp här när det blir aktuellt.

Kontaktinformation

För information om hur du lättast kontaktar oss, läs mer här.