Manualutveckling för Citylab

SGBC har påbörjat utvecklingsarbetet med nästa manualversion av Citylab Guide version 4.0.

Sedan Citylab Guide 3.0 lanserades 2019 har en del önskemål om förenklingar och förtydliganden framförts. Både från de som certifierat och de som visat intresse för systemet. Citylabs operativa råd har varit centrala i detta.

 

Syftet med projektet är att:

  • Förtydliga och förenkla användningen av Citylab Guide 3.0 mot olika kunder.
  • Ge fler kunder motiv till att använda Citylab
  • Tydliggöra den röda tråden mellan de olika certifieringarna från planering till förvaltning.
  • Identifiera indikatorer som behöver synkas med EU taxonomin och våra övriga system.

 

Remiss

Förslaget till ny manual för Citylab manual 4.0 planeras att skickas ut på en öppen remiss under vintern 2022. Vi hoppas då att så många som möjligt kommer att delta i arbetet med att svara på förslagen till ändringar

 

Mer information och remisshandlingarna kommer att läggas upp här när det blir aktuellt

 

Kontakt

Sigrid.walve@sgbc.se