Manualutveckling för BREEAM-SE 2022

SGBC har påbörjat utvecklingsarbetet med nästa manualversion, BREEAM-SE 2022. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 med fokus på ett antal viktiga frågor.

 

 

Remiss för BREEAM-SE 2022

Arbetet med att utveckla den nuvarande tekniska manualen för BREEAM-SE till BREEAM-SE 2022 pågår. Nu finns en remiss ute med våra ändringsförslag för såväl SGBC:s medlemmar som andra berörda parter att lämna synpunkter.