Manualutveckling för BREEAM-SE v.6

SGBC har påbörjat utvecklingsarbetet med nästa manualversion, BREEAM-SE v6.0. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 med fokus på ett antal viktiga frågor.

 

 

Remiss för BREEAM-SE v.6

Arbetet med att utveckla den nuvarande tekniska manualen för BREEAM-SE till BREEAM-SE v.6 pågår. Ändringarna har varit ute på remiss. Läs mer om remissens innehåll och hur vi har hanterat feedbacken.

Manualutveckling BREEAM-SE v.6

SGBC utvecklar den tekniska manualen för BREEAM-SE till BREEAM-SE v.6.0. Fokus för arbetet är framförallt att anpassa systemet till EU-taxonomin, och säkerställa att BREEAM-SE blir ett ännu bättre och anpassat verktyg för att certifiera fastigheter och byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.