GreenBuilding

GreenBuilding är ett certifieringssystem som fokuserar på låg energianvändning och energieffektivisering. GreenBuilding 8.0 Befintlig byggnad riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill göra en större samlad energieffektivisering i befintlig byggnad och GreenBuilding 8.0 Nybyggnad syftar till att påvisa en hög energieffektivitet i en ny byggnad.

Kravet för Befintlig byggnad är att byggnadens energiprestanda har förbättrats med minst 30 procent genom energieffektiviseringsåtgärder. Alternativt att energiprestandan vid certifieringstillfället motsvarar energiklass C enligt Boverkets klassning. Kravet för Nybyggnad är att byggnadens energiprestanda ska motsvara minst energiklass B enligt Boverkets klassning. För energiklass B ska byggnaden ha minst 25 procent bättre energiprestanda än de krav som Boverket ställer vid uppförande av en ny byggnad.

Vad är GreenBuilding?

GreenBuilding var ett EU-initiativ som sedan 2014 drivs av SGBC.

För dig som vill certifiera

Är GreenBuilding eller miljöcertifiering nytt för er? Här kan ni lära er mer!

Användarstöd för GreenBuilding

Här hittar du all information du behöver i certifieringsarbetet!

Kurser i GreenBuilding

Lär dig mer om GreenBuilding av våra branschledande experter.

Aktuellt i GreenBuilding

GreenBuilding 8.0: Vad är nytt med den nya manualgenerationen?

Den 15 september lanserades den nya generation av SGBC:s manual för certifieringssystemet GreenBuilding. Evelina Enochsson, verksamhetsområdeschef NollCO2 och GreenBuilding, berättar vilka de största ...

SGBC lanserar nya manualer för systemen GreenBuilding och NollCO2

SGBC:s certifieringssystem ligger under ständig utveckling och i september publicerades två uppdaterade manualer i samband med World Green Building Week 2022....

Anmälan öppen till Sweden Green Building Awards 2022

Den 27 oktober går SGBC:s årliga prisutdelning inom hållbart samhällsbyggande av stapeln på Norra Latin i Stockholm. Låt dig inspireras av några av Sveriges mest banbrytande aktörer och hållbarhetspro...

SGBC stärker organisationen med två nyrekryteringar inom viktiga verksamhetsområden

Under sommaren har vi välkomnat två nya nyckelpersoner i vårt hållbarhetsarbete: Evelina Enochsson är ny verksamhetsområdeschef för NollCO2 och Green Building och Carolina Larsson är verksamhetsområde...

Ny manualversion för GreenBuilding lanseras under 2022

GreenBuilding 8.0 – en uppdaterad manualversion av certifieringssystemet – är under utveckling och lanseras under andra halvan av 2022....

GreenBuilding söker fler granskare

Våra granskare har en viktig roll i certifieringsprocessen och står för den huvudsakliga kvalitetssäkringen av ansökningar inför en certifiering i GreenBuilding. ...

Info från certifieringsavdelningen om handläggning och svarstider

Certifieringsavdelningen på SGBC jobbar på som vanligt, men givetvis med vissa justeringar i det dagliga arbetet. Frågor som kommer in till oss hanteras enligt normala rutiner, men vi ber er ha överse...

Jultider för Building Green Online

Certifieringsgranskning i Building Green Online kommer vara stängt på grund av julledighet mellan den 23/12 2019 och den 6/1 2020. Under den perioden kommer alla hålltider i Building Green Online att ...