GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Certifieringsstöd för GreenBuilding

Här hittar du all information du behöver i certifieringsarbetet!

För dig som vill certifiera

Är GreenBuilding eller miljöcertifiering nytt för er? Här kan ni lära er mer!

Vad är GreenBuilding?

GreenBuilding var ett EU-initiativ som sedan 2014 drivs av SGBC.

Kurser i GreenBuilding

Lär dig mer om GreenBuilding av våra branschledande experter.

Aktuellt i GreenBuilding

Nya datum för återrapportering i GreenBuilding från 2020

GreenBuilding-certifierade byggnader ska återrapportera sin energianvändning årligen för att behålla sitt certifikat. Fram till i år har sista datum för återrapporteringen varit den 28 februari, men f...

Sommaruppehåll i BGO

På grund av sommarledighet på kansliet kommer BGO att vara pausat från och med den 1 juli till och med den 15 augusti. Det innebär att alla hålltider i BGO fryses under denna period. ...

Bedömningsgrunderna för GreenBuilding uppdaterade enligt nya regler i BBR och BED

Bedömningsgrunderna för GreenBuilding har justerats för att passa Boverkets nya regler för byggande – BBR och för energideklarationer – BED och gäller fullt ut från och med första januari 2019. ...

Information om juluppehåll i BGO

På grund av julledighet på kansliet kommer BGO att vara pausat från och med den 22 december till och med den 6 januari. Det innebär att alla hålltider i BGO fryses under denna period. Det kommer fortf...