Manualer och verktyg för GreenBuilding

Här finns manualer, verktyg och dokument för certifiering i GreenBuilding. De uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.

Ansökan om certifiering

För att kunna certifiera i GreenBuilding måste du ladda ner, fylla i och skriva under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.

Avtalet skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken “Administrativa uppgifter” i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Vid återrapportering ska SGBC:s verktyg “GreenBuilding Redovisningsverktyg 8.0” användas användas. Se fliken “Verktyg GreenBuilding 8.0” nedan.

 

SGBC:s riktlinjer för användning förbjuder strikt all form av obehörig datautvinning av vårt material. Det är inte tillåtet att automatiskt eller manuellt samla in, kopiera eller extrahera data från vårt material för kommersiella eller icke-kommersiella syften utan vårt uttryckliga tillstånd. SGBC:s material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Otillåten datautvinning kan resultera i rättsliga åtgärder.

GreenBuilding 8.0

Här finns manualerna GreenBuilding Nybyggnad 8.0 och GreenBuilding Befintlig byggnad 8.0.

GreenBuilding 7.0