Manualer och verktyg för GreenBuilding

Här finns manualer, verktyg och dokument för certifiering i GreenBuilding. De uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.

Ansökan om certifiering

För att kunna certifiera i GreenBuilding måste du ladda ner, fylla i och skriva under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.

Avtalet skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken “Administrativa uppgifter” i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Vid återrapportering ska SGBC:s verktyg “GreenBuilding Redovisningsverktyg 8.0” användas användas. Se fliken “Verktyg GreenBuilding 8.0” nedan.

GreenBuilding 8.0

Här finns manualerna GreenBuilding Nybyggnad 8.0 och GreenBuilding Befintlig byggnad 8.0.

GreenBuilding 7.0