Manualutveckling av Miljöbyggnad 4.0

SGBC har påbörjat utvecklingen av nästa generation manualer för Miljöbyggnad -- Miljöbyggnad 4.0. Fokus för arbetet är att anpassa systemet till EU-taxonomin och säkerställa att du som certifierat din byggnad lever upp till de nya krav som ställs på hållbara byggnader.

Läs mer om SGBC:s arbete med att linjera certifieringssystemen mot EU-taxonomin här.

Branschen utvecklas just nu extremt fort och det är därmed dags att uppdatera Miljöbyggnad, som är Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader. Miljöbyggnad ska fortsätta vara en enkel och kostnadseffektiv certifiering och bedöma faktorer som är påverkningsbara. Att uppdatera systemet i takt med resten av omvärlden är en viktig del i SGBC:s arbete.

Syftet med Miljöbyggnad 4.0 är att:

  • Arbeta in kraven i EU-taxonomin
  • Arbeta in standarder kopplade till Level(s)
  • Uppdatera indikatorer mot standarder och lagar
  • Öka graden av digitalisering
  • Arbeta om och vikta om indikatorer för att bättre leda projekten genom branschens utmaningar
  • Öka miljö- och klimatnyttan från miljöbyggnadsprojekt

Tidplan

Nedan följer en preliminär tidplan för arbetet. Tidplanen kan komma att uppdateras under projektets gång.

Q4 2021: Planering och förstudie

Q1 2022: Utredningar och expertstöd, feedback från arbetsgrupper

Q2 2022: Förslag till ny manual och remissversion färdigställs

Q3 2022: Öppen remiss

Q3 2022: Inarbetning av synpunkter, slutjusteringar

Q4 2022: Lansering

Remiss

Förslag på ny manual för Miljöbyggnad 4.0 ligger ute på öppen remiss till och med den 2 september 2022. Mer information samt remissdokument finns att hämta här. Vi hoppas att så många som möjligt kommer att delta i arbetet med att se över föreslagna ändringar.