Manualutveckling av Miljöbyggnad 4.0

SGBC har slutfört utvecklingen av den nya generationen för Miljöbyggnad, Miljöbyggnad 4.0 som publicerades den 6 december 2022.

Fokus för arbetet var bland annat att anpassa systemet till EU-taxonomin och säkerställa att du som certifierat din byggnad lever upp till de nya krav som ställs på hållbara byggnader. Läs mer om SGBC:s arbete med att linjera certifieringssystemen mot EU-taxonomin här.

Ny manual

Branschen utvecklas just nu extremt fort och att uppdatera systemet i takt med resten av omvärlden är en viktig del i SGBC:s arbete. Den nya manualen för Miljöbyggnad (4.0) finns att hämta här.

Remiss

Förslag på ny manual för Miljöbyggnad 4.0 låg ute på öppen remiss till och med den 2 september 2022. I detta dokument finns remissvaren samlade: Hantering av remissvar Miljöbyggnad 4.0.