Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

Manualutveckling för BREEAM-SE

Utvecklingsarbete med nästa manualversion av BREEAM-SE 2022 pågår. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 med fokus på ett antal viktiga frågor.

Remiss för GreenBuilding 8.0

Ta chansen att vara med och påverka! GreenBuilding 8.0 certifieringen är nu ute på remiss till och med den 17:e september 2020.

WELL Building Standard i Sverige

WELL Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.