Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

EU-taxonomin

SGBC guidar och ger fördjupad kunskap om EU:s gröna taxonomi.

Remiss för BREEAM v7

Den 22 maj skickade Building Research Establishment (BRE) ut en öppen remiss för att få synpunkter på en större uppdatering av certifieringssystemet BREEAM.  

WELL Building Standard i Sverige

WELL Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.