Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

EU-taxonomin

SGBC guidar och ger fördjupad kunskap om EU:s gröna taxonomi.

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.