Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

Utveckling av Miljöbyggnad iDrift

För att underlätta för fastighetsägare som vill göra skillnad utvecklar vi nu ett nytt certifieringssystem för befintliga byggnader.

 

Utveckling av NollCO2

NollCO2 är en certifiering för nettonollbyggnader. Just nu pågår pilotfasen.

Hållbar infrastruktur

Hållbar infrastruktur är vårt projekt för en mer hållbar anläggningsbransch

Hälsa och välbefinnande

Det blir allt viktigare att vi mår bra i de byggnader vi vistas i.