Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

EU-taxonomin

SGBC guidar och ger fördjupad kunskap om EU:s gröna taxonomi.

Manualutveckling för BREEAM-SE

Utvecklingsarbete med nästa manualversion av BREEAM-SE 2022 pågår. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 med fokus på ett antal viktiga frågor.

Manualutveckling för Citylab

Sedan Citylab Guide 3.0 lanserades 2019 har en del önskemål om förenklingar och förtydliganden framförts. Både från de som certifierat och de som visat intresse för systemet. Citylabs operativa råd har varit centrala i detta.

WELL Building Standard i Sverige

WELL Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.