Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

EU-taxonomin

SGBC guidar och ger fördjupad kunskap om EU:s gröna taxonomi.

Manualutveckling för BREEAM-SE

Utvecklingsarbete med nästa manualversion av BREEAM-SE 2022 pågår. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 med fokus på ett antal viktiga frågor.

Manualutveckling Miljöbyggnad 4.0

SGBC har påbörjat utvecklingsarbetet med nästa manualgeneration, Miljöbyggnad 4.0. Fokus för arbetet är att anpassa Miljöbyggnad till EU-taxonomin för att säkerställa att du som certifierat din byggnad lever upp till de nya krav taxonomin ställer på hållbara byggnader.

Manualutveckling Miljöbyggnad iDrift 2.0

Arbetet med att utveckla den nuvarande manualen från MBiD 1.1 till MBiD 2.0 pågår. Läs mer här.

Manualutveckling för Citylab

Sedan Citylab Guide 3.0 lanserades 2019 har en del önskemål om förenklingar och förtydliganden framförts och arbetet med att utveckla en ny generation pågår under 2022.

WELL Building Standard i Sverige

WELL Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.