Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

Utveckling av Miljöbyggnad iDrift

För att underlätta för fastighetsägare som vill göra skillnad har SGBC utvecklat ett certifieringssystem för befintliga byggnader. Läs mer om hur utvecklingsarbetet gick till här.

Utveckling av NollCO2

NollCO2 är en certifiering för nettonollbyggnader. Just nu pågår pilotfasen.

WELL Building Standard i Sverige

WELL Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Hållbar infrastruktur

Hållbar infrastruktur är vårt projekt för en mer hållbar anläggningsbransch

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.