Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

Remiss Miljöbyggnad Ombyggnad

Arbetet med att utveckla Miljöbyggnad 4.0 0mbyggnadsmanual har påbörjats och förslag på ändringar ligger nu ute på remiss.

EU-taxonomin

SGBC guidar och ger fördjupad kunskap om EU:s gröna taxonomi.

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.