Utveckling

Här kan du läsa mer om de utvecklingsprojekt som Sweden Green Building Council driver för tillfället.

Manualutveckling för BREEAM-SE

Utvecklingsarbete med nästa manualversion av BREEAM-SE 2022 pågår. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 med fokus på ett antal viktiga frågor.

WELL Building Standard i Sverige

WELL Building Standard är en certifiering som syftar till att förbättra hälsa och välmående för de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer.

Remissvar från SGBC

Här hittar du Sweden Green Building Councils svar på remisser – så kallade remissyttranden.