Manualutveckling Miljöbyggnad iDrift 2.0

Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av befintliga byggnader.

Branschen står i ständig förändring och för att säkerställa att Miljöbyggnad iDrift även fortsättningsvis är ett enkelt, kvalitetssäkrande och flexibelt certifieringssystem för fastigheter i förvaltningsskedet har det vidareutvecklats under 2022.

Remissperioden för Miljöbyggnad iDrift 2.0 pågick från den 19 maj 2022 till och med den 30 juni 2022 och den färdiga manualen lanserades den 27 oktober 2022.

Syftet med generationsuppdateringen var framför allt att

  • Harmonisera Miljöbyggnad iDrift med EU:s taxonomi
  • Förenkla övergången mellan Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift
  • Inarbeta uppdaterade lagkrav
  • Driva miljöprestandan för befintliga byggnader framåt
  • Uppdatera, omarbeta och förenkla struktur och formuleringar för nuvarande indikatorer och kriterier

Hur remissvaren har sammanställts kan du på övergripande nivå läsa mer om i dokument ”Hantering av remissvar MBiD 2.0” nedan.

Den nya manualgenerationen finns att hämta här.