Manualutveckling Miljöbyggnad iDrift 2.0

Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av befintliga byggnader.

Branschen står i ständig förändring och för att säkerställa att Miljöbyggnad iDrift även fortsättningsvis är ett enkelt, kvalitetssäkrande och flexibelt certifieringssystem för fastigheter i förvaltningsskedet kommer det att vidareutvecklas under 2022.

 

Syftet med Miljöbyggnad iDrift 2.0 är framför allt att

  • Harmonisera Miljöbyggnad iDrift med EU:s taxonomi
  • Förenkla övergången mellan Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift
  • Inarbeta uppdaterade lagkrav
  • Driva miljöprestandan för befintliga byggnader framåt
  • Uppdatera, omarbeta och förenkla struktur och formuleringar för nuvarande indikatorer och kriterier

 

Tidplan

Nedan följer en preliminär tidplan för arbetet. Tidplanen kan komma att uppdateras under projektets gång.

Q4 2021: Planering och förstudie

Q1 2022: Utredningar och arbetsgrupper

Q2 2022: Förslag till ny manual och öppet remissförfarande

Q3 2022: Inarbetning av synpunkter från remissförfarande samt lansering MBiD 2.0