Manualutveckling Miljöbyggnad iDrift 2.0

Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av befintliga byggnader.

Branschen står i ständig förändring och för att säkerställa att Miljöbyggnad iDrift även fortsättningsvis är ett enkelt, kvalitetssäkrande och flexibelt certifieringssystem för fastigheter i förvaltningsskedet kommer det att vidareutvecklas under 2022.

Syftet med Miljöbyggnad iDrift 2.0 är framför allt att

  • Harmonisera Miljöbyggnad iDrift med EU:s taxonomi
  • Förenkla övergången mellan Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift
  • Inarbeta uppdaterade lagkrav
  • Driva miljöprestandan för befintliga byggnader framåt
  • Uppdatera, omarbeta och förenkla struktur och formuleringar för nuvarande indikatorer och kriterier

Remiss för Miljöbyggnad iDrift 2.0

Arbetet med att utveckla den nuvarande manualen från MBiD 1.1 till MBiD 2.0 pågår. Under perioden 19 maj-30 juni låg den uppdaterade manualen ute på remiss. Vi återkommer efter sommaren med en uppdatering kring arbetet.