Remissvar från SGBC

AMA Hus 21 (Svensk Byggtjänst)

Yttrande lämnat 11 september 2020.

Som medlem kan du läsa hela remissvaret på Medlemsportalen.

Utrustning för laddning av elfordon (Boverket 2021:xx)

Yttrande lämnat 11 september 2020.

Som medlem kan du läsa hela remissvaret på Medlemsportalen.

Energideklaration för byggnader (Boverket 2007:4)

Yttrande lämnat 7 september 2020.

Som medlem kan du läsa hela remissvaret på Medlemsportalen.

Klimatdeklaration för byggnader (Boverket 2020:4)

Yttrande lämnat 5 maj 2020.

Som medlem kan du läsa hela remissvaret på Medlemsportalen.

Platform on Sustainable Finance: Technical Working Group (EU)

Yttrande lämnat 24 september 2021.

Som medlem kan du läsa hela remissvaret på Medlemsportalen.