Remissvar från SGBC

Klimatdeklaration för byggnader (Ds2020:4)

Yttrande lämnat 5 maj 2020.

Som medlem kan du läsa hela remissvaret på Medlemsportalen.