Manualutveckling BREEAM-SE v.6

SGBC utvecklar den tekniska manualen för BREEAM-SE till BREEAM-SE v.6.0. På denna sida hittar du uppdateringar kring processen.

Målsättningen med att uppdatera BREEAM-SE är att leverera en manual som är ännu mer tydlig, robust, aktuell och relevant för certifiering av byggnader i Sverige. Syftet har framförallt varit att ytterligare förbättra och anpassa manualens kriterier och linjera manualen med EU-taxonomin. Mer information om SGBC:s arbete med att linjera certifieringssystemen mot EU-taxonomin finner du här. 

Syftet med BREEAM-SE v.6.0 är att: 

  • Arbeta in kraven i EU-taxonomin 
  • Uppdatera energikraven utifrån gällande lagar och BREEAM International NC v.6.0. 
  • Ytterligare förbättra svenskanpassningen av ett antal utvalda indikatorer 
  • Uppdatera manualen mot gällande lagar och standarder 
  • Inkludera ombyggnader i manualen 
  • Inarbeta mindre förtydliganden, tolkningar och tydliggöranden 

Nuläge och status 

Den 16 maj 2022 skickade vi våra förslag på kriterier för BREEAM-SE v.6 till BRE. Efter BRE:s granskning och eventuella revideringar kommer vi att påbörja arbetet med den engelska versionen, med en målsättning att lansera den nya manualen preliminärt vid årsskiftet.  

Inom kort kommer vi att publicera en sammanställning av lämnade remissvar, resultatet av dessa samt en beskrivning av vad som har förändrats i omfattningen av uppdateringen.