Manualutveckling BREEAM-SE v.6

SGBC utvecklar den tekniska manualen för BREEAM-SE till BREEAM-SE v.6.0. På denna sida hittar du uppdateringar kring processen.

Målsättningen med att uppdatera BREEAM-SE är att leverera en manual som är ännu mer tydlig, robust, aktuell och relevant för certifiering av byggnader i Sverige. Syftet har framförallt varit att ytterligare förbättra och anpassa manualens kriterier och linjera manualen med EU-taxonomin. Mer information om SGBC:s arbete med att linjera certifieringssystemen mot EU-taxonomin finner du här. 

Syftet med BREEAM-SE v.6.0 är att: 

  • Arbeta in kraven i EU-taxonomin 
  • Uppdatera energikraven utifrån gällande lagar och BREEAM International NC v.6.0. 
  • Ytterligare förbättra svenskanpassningen av ett antal utvalda indikatorer 
  • Uppdatera manualen mot gällande lagar och standarder 
  • Inkludera ombyggnader i manualen 
  • Inarbeta mindre förtydliganden, tolkningar och tydliggöranden 

Nuläge och status (uppdaterat 2022-12-13)
Den engelska manualen har granskats och godkänts av BRE och arbete pågår nu med att formgiva manualen. Arbetet beräknas vara färdigt under januari.   

Registrering (uppdaterat 2022-12-16)
Registreringar i BREEAM-SE 2017 kommer att vara möjliga fram till och med den 31 mars. Registreringar i BREEAM-SE v6.0 kommer att vara möjliga från det datum som manualen lanseras. Det går alltid att registrera en manual i en tidigare manualversion, och byta till en nyare. Däremot är det inte möjligt att göra motsatsen (med vissa undantag).