Operativa rådet för Hållbar infrastruktur/ CEEQUAL

Sofie Absér

Ordförande
Skanska

Anders Johnson

Stockholm stad

Anna-Emilia Joelsson

SWECO

Camilla Bronning

Trafikverket

Elin Hedlén

Tyréns

Karin Degerfeldt

Skellefteå kommun

Magnus Marmgren

Peab

Malin Östblom

Göteborgs stad

Rickard Alm

Volvo CE

Stefan Uppenberg

WSP

Thomas Widehag

NCC