Operativa rådet för Hållbar infrastruktur/ CEEQUAL

Sofie Absér

Ordförande
Skanska

Anders Johnson

Stockholm stad

Camilla Bronning

Trafikverket

Camille Ploujoux

Malmö stad

Elin Hedlén

Tyréns

Emma Tooke

SWECO

Karin Degerfeldt

Skellefteå kommun

Magnus Marmgren

Peab

Malin Östblom

Göteborgs stad

Rickard Alm

Volvo CE

Stefan Uppenberg

WSP

Pernilla Löfås

NCC