Operativa rådet för Hållbar infrastruktur/ CEEQUAL

Sofie Absér

Ordförande
Skanska

Anders Johnson

Stockholm stad

Anna Joelsson

SWECO

Camilla Bronning

Trafikverket

Elin Hedlén

Tyréns

Karin Degerfeldt

Skellefteå kommun

Magnus Marmgren

Peab

Malin Östblom

Göteborgs stad

Rickard Alm

Volvo CE

Stefan Uppenberg

WSP

Thomas Widehag

NCC