Operativa rådet för Hållbar infrastruktur / BREEAM Infrastructure

Adam Nilsson

Skanska

Anders Johnson

Stockholm stad

Camilla Bronning

Trafikverket

Camille Ploujoux

Malmö stad

Elin Hedlén

Tyréns

Emil Björklund

Göteborgs stad

Magnus Marmgren

Peab

Pernilla Löfås

NCC

Rickard Alm

Volvo CE

Sofie Absér

Ordförande
SWECO

Stefan Uppenberg

WSP

Thérese Bäckström Zidoli

Skellefteå kommun