Citylab-rådet

Lise-Lott Larsson Kolessar

Ordförande
White

Mikael Berglund

Umeå kommun

Soumia El Ghazouani

NCC

Lisa Enarsson

Stockholms stad

Kristian Käll

Älvstranden Utveckling AB

Elin Salomonsson

Bjerking AB

Johanna Sederström

Akademiska hus

Emma Östlund

ETTELVA arkitekter

Sven Olsson

IKANO

Roba Ghadban

Skanska