Citylab-rådet

Hans Wallström

Ordförande
Skanska

Therese Berg

Riksbyggen

Mikael Berglund

Umeå kommun

Sanna Edling

Västerås stad

Soumia El Ghazouani

NCC

Lisa Enarsson

Stockholms stad

Jonas Kunze

Fabege

Kristian Käll

Älvstranden Utveckling AB

Elin Salomonsson

Bjerking AB

Johanna Sederström

Akademiska hus

Emma Östlund

ETTELVA arkitekter

Lise-Lott Larsson Kolessar

White