Case study: IKEA Hubhult

Hubhult är utformad som en internationell mötesplats för alla IKEA:s verksamheter. Fyravåningsbyggnaden är inredd för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och för att uppmuntra interaktioner med 80 mötesrum och många tysta, kreativa och öppna ytor. Utöver 1000 medarbetare väntas uppemot 200 besök per dag. Därför är placeringen av Hubhult optimal med närheten till ett modernt IKEA-varuhus, 20 minuter till en internationell flygplats och endast en timmes resa från Älmhult, som är hjärtat i IKEA och centrum för IKEA:s heminredningskompetens.

Nyckelfakta

BREEAM-version: BREEAM-SE 2013 v 1.1

Skede: Slutgiltig certifiering (Post Construction)

BREEAM-betyg: Outstanding

Poäng: 89.8 %

Storlek: 22 000 m2

Den gröna strategin

Hubhult är utformad utifrån IKEA:s designfilosofi när de skapar heminredning. Det innebär att det är viktigt att kombinera hållbarhet med ett attraktivt pris, god funktion, kvalitet och tilltalande form.

Varför välja BREEAM?

BREEAM-certifiering är ett hjälpsamt verktyg och ett viktigt steg för att IKEA ska bli resurs- och energi-oberoende till 2020.

Arbete med indikatorerna

Ledning och styrning: 100 %

Hälsa och innemiljö: 70,59%

Energi: Förutom solceller på byggnaden, är den återstående el som behövs levererad från tre nybyggda off-site vindkraftverk som byggts enbart för att leverera el för IKEA-koncernens verksamhet över hela Sverige. Den förutsagda energianvändningen för Hubhult är 72 procent bättre än vad som krävs enligt svensk byggnorm (BBR). 40 energimätare i byggnaden har redan hjälpt spåra framsteg, identifiera högre än väntad energianvändning och förbättra prestanda. Det finns bara en hiss i syfte att ta fokus från att använda energi och uppmuntra användningen av trappor.

Transport: 100%. Parkering för 150 cyklar. Tolv stycken laddstationer för elbilar.

Vatten: 66,67%. 10 vattenmätare. 249 832 liter vatten sparas per år med hjälp av låga flöden för duschar. Landskapet underhålls av naturliga regn och inhemska arter valdes ut för utomhusområden.

Material: 64,29%. 100% “responsibly-sourced” strukturella byggmaterial. 100% av träprodukterna är FSC-certifierade. 99,9% av isoleringen uppnår den högsta Green Guide-nivån som är möjlig, A eller A +. Nästan 50% av de väggar, fönster och tak som finns uppnår Green Guide-betyg A eller A+.

Avfall: 85,71%. Avfallshanteringen är enkel och transparent för de anställda och för besökare, med målet att sätta en hög standard för hur avfallet hanteras och för att minska avfallet så mycket som möjligt. Uppskattningsvis 42 ton matavfall samlas per år och skickas till en anläggning för att generera biogas – detta kan spara 12.600 kg CO2-utsläpp per år (med biogas istället för fossila bränslen för lokala och regionala bussar, till exempel).

Mark och ekologi: 80%. Tolv gånger så många växtarter finns nu jämfört med vad som fanns före bygget. 2820 m2 av taket är grönt eller sedum.

Föroreningar: 83,33%. Värmesystemet består av ett akvifer med en värmepump; elbehovet matas med 100% förnyelsebar energi och därmed finns inga tillhörande NOx eller CO2-utsläpp.

Innovation: 70%. Man 3, Hea 9, Tra 3, Wat 2, Mat 5, Wst 1, Pol 4

Bortsett från de vinster som arbetet med indikatorerna har gett, vad har uppnåtts genom att använda BREEAM?

1. Vinnare av Malmö stads Gröna Lansen-pris 2016

2. Ökad synlighet och positiv press

3. Ökad dialog i projektgruppen

4. Större medvetenhet avseende miljöarbetet under byggprocess

”Hubhult är, som en av nordens mest miljömässigt hållbara byggnader, en förebild för hur en modern, flexibel och hemlik arbetsplats kan utformas. Med enastående ambitioner och från varuhusen igenkännbara, till synes enkla, material och tekniska system, har en funktionell och inbjudande byggnad som är kostnads- och energieffektiv vid både uppförande och drift skapats.” – Juryn för Gröna Lansen.

Projektorganisation

  • Fastighetsägare: IKEA
  • BREEAM Assessor och AP: Bengt Dahlgren Syd
  • Arkitekt: Dorthe Mandrup Arkitekter
  • Konstruktör: Peab Sverige AB
  • Projektledning: Forsen Projekt AB

IKEA säger:

”Att skapa en hållbar mötesplats för framtiden handlar lika mycket om byggnaden som om vårt arbetssätt.” – Staffan Lindquist, VD IKEA Services AB