Certifiera med BREEAM-SE

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden. Den senaste versionen, BREEAM-SE v6.0, släpptes i januari 2023.

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå. Genom BREEAM-SE:s betygsnivåer kan prestandan för en byggnad jämföras med andra BREEAM-SE-bedömda byggnader av samma typ, samt med hållbarhetsprestandan för ett byggnadsbestånd.

Certifieringsprocessen för BREEAM-SE

Hur går en certifiering till i BREEAM-SE? Här kan du läsa mer om alla delar i processen.

Vi certifierar!

Vad säger de som certifierar med BREEAM-SE? Läs om nyttan och hur det ökat värdet för våra kunder.

Fallstudier

Vad kan man uppnå i en certifierad fastighet? Här hittar du fallstudier från landets främsta BREEAM-SE-projekt.

Kemikalier och material i BREEAM-SE-certifierade projekt

Det kommer in många frågor kring hur leverantörer smidigast kan bli en del i en effektiv certifieringsprocess. Här hittar du några generella svar.