Vi certifierar!

BREEAM-SE används av flera svenska aktörer i fastighetsbranschen för att stärka sitt miljöarbete och även för att öka värdet i sina fastigheter och det egna varumärket.

BREEAM ger utrymme i medier

Att miljöcertifiera sina byggnader har många fördelar. En av dem är den kommunikation som ofta blir ett resultat av certifieringen – särskilt om det rör sig om nya och innovativa hållbarhetslösningar.

BREEAM stärker IKEA:s interna miljöarbete

IKEA har valt att använda sig av BREEAM för sina kommande varuhus och byggnader. Nina Fall, Deputy Sustainability Manager och Christian Westerberg, Engineering Manager berättar hur BREEAM hjälper till i miljö- och hållbarhetsarbetet.

Fabege strukturerar hållbarhetsarbetet med BREEAM

Fabege väljer BREEAM som verktyg för systematiskt hållbarhetsarbete. Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, berättar hur systemet har hjälpt företaget att leverera mätbara resultat.

Framtidssäkrade fastigheter tillsammans med BREEAM

På Atrium Ljungberg arbetar man med hållbarhet utifrån fyra fokusområden: hållbara medarbetare, ansvarsfulla inköp, hållbar stadsutveckling och miljö och resurseffektivitet. Det är för det sista området som BREEAM är ett viktigt stöd.

Lidl stärker sitt varumärke tillsammans med BREEAM

Efter en trevande start på sin etableringsresa i Sverige har Lidl jobbat aktivt för att stärka sitt varumärke. En del i detta arbete är att utveckla hållbara lösningar och man har bland annat valt att arbeta med BREEAM.

Stabilare och billigare drift med en BREEAM-certifiering

Swedavias övergripande hållbarhetsarbete är ambitiöst, och detta kräver ett omfattande ramverk och ett tydligt tillvägagångssätt. Swedavia har i flera fall valt att arbeta med BREEAM.

Tryggt att investera i en BREEAM-certifierad byggnad

Castellum äger i dag flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, berättar hur miljöcertifierade byggnader medför en mindre risk för investerare.

Viktigt och lönsamt att erbjuda friska hus

I en miljöcertifierad kontorsbyggnad får medarbetarna de bästa möjliga förutsättningarna för ett friskt arbetsliv. NCC Property Development har valt att arbeta långsiktigt tillsammans med BREEAM för att skapa hållbara byggnader som attraherar hyresgäster.