BREEAM ger utrymme i medier

Att miljöcertifiera sina byggnader har många fördelar. En av dem är den kommunikation som ofta blir ett resultat av certifieringen – särskilt om det rör sig om nya och innovativa hållbarhetslösningar.

På Skandia Fastigheter tycker man att det är viktigt att minimera sin negativa inverkan på omgivningen och öka sin positiva inverkan. Fastigheterna använder en stor mängd energi och material, vilket gör det viktigt att säkerställa att de ekologiska fotavtrycken blir så små som möjligt. För att göra detta certifierar Skandia Fastigheter alla sina om-, till- och nybyggnationer enligt BREEAM eller Miljöbyggnad.

Man ser också över områden som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar, läget i förhållande till allmänna kommunikationsmedel samt sociala aspekter som trygghet och social samvaro. När byggnaden sen är i drift arbetar man ständigt med att byggnaderna ska bli bättre och bättre, för att påverka miljön så lite som möjligt.

Miljöcertifiering väcker mediers intresse

Det var år 2014 som Skandia Fastigheters, dåvarande Diligentia, område Masthusen i Västra hamnen i Malmö BREEAM-certifierades. Det som var speciellt med det var att det var en hel stadsdel som certifierades.

– Miljöcertifiering kan vara mycket starkt ur marknadsföringsperspektiv, förutsatt att man lägger det på en ambitiös nivå. Så var till exempel fallet när vi, med Masthusen i Malmö, var först i Norden att certifiera en stadsdel enligt BREEAM Communities, säger Anna Barosen, ansvarig för miljöcertifieringar på Skandia Fastigheter.

I fallet med Masthusens BREEAM Communities-certifiering så användes certifieringen i alla typer av marknadsföring, från annonsering till redaktionella media, och det senare gav stort utslag i form av flera artiklar i lokal och nationell press. De stora framgångsfaktorerna var framförallt pionjärsaspekten – att Skandia Fastigheter var först i Norden med att certifiera en stadsdel – men också den starka lokala anknytningen i Öresundsregionen samt att syftet och effekterna är så pass goda.

– Att BREEAM Communities förutsätter nära samarbete med den aktuella kommunen eller staden samt övriga aktörer inom det område som är föremål för certifiering är också aspekter som fick medieutrymme, säger Anna Barosen.

Kontorsfastigheten Sveavägen 44 i Stockholm är också ett framgångsrikt projekt som har blivit mycket omskrivet. Där gav BREEAM-certifieringen av ombyggnaden skjuts åt ett antal innovativa satsningar. Bland annat utvinns energi från berget genom 35 stycken energiborrhål och på taket har Stockholms första takpark anlagts. I takparken finns flera nya arter, vilket ökar den biologiska mångfalden i staden. Det mediala intresset hjälptes ytterligare av att fastigheten vann Sweden Green Building Awards 2014.

Enkelt och strukturerat att arbeta med internationellt känt system

Skandia Fastigheter har arbetat med BREEAM under flera år och ser hur samarbetet har en positiv inverkan på de egna rutinerna:

“BREEAM medför strukturerade arbetsprocesser, som bidrar till tydlighet och effektivitet i våra projektorganisationer” – Anna Barosen.

En annan anledning till att Skandia Fastigheter har valt att arbeta med just BREEAM är att det är ett internationellt använt system och ett av de mest kompletta på marknaden. Till skillnad från övriga etablerade system väger BREEAM inte enbart in slutprodukten, utan även processen och byggnadens relation till omgivningen. Dessutom är BREEAM det enda internationella system som anpassar sig till nationella krav.

–Vi märker också att allt fler internationella hyresgäster efterfrågar certifierade byggnader och då är BREEAM ett system de känner till, säger Anna Barosen.