Tryggt att investera i en BREEAM-certifierad byggnad

Castellum äger i dag flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, berättar hur miljöcertifierade byggnader medför en mindre risk för investerare.

Castellum är en av Sveriges största fastighetsägare och vi både har och tar ett stort ansvar för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi har ett övergripande mål om att vara det mest hållbara fastighetsbolaget och aktivt bidra till en hållbar utveckling – en utmanade målsättning att leva upp till. För att nå dit kan hållbarhet inte vara ett sidospår, det måste vara en integrerad del av vårt arbete och något som konkret bidrar till vår affärsverksamhet och skapar värde. Samhällsnytta plus affärsvärde är lika med hållbarhet.

Lägre risk att investera i en miljöcertifierad byggnad

Att miljöcertifiera är ett verktyg för att kunna styra en byggnad mot att bli mer hållbar och är en extra kvalitetssäkring att vi verkligen fått det som blivit beställt. En miljöcertifierad byggnad med ett högre betyg enligt någon av de etablerade miljöcertifieringarna på marknaden innebär exempelvis en tät och välisolerad byggnad med låg energianvändning som använder och eventuellt producerar förnybar energi. Vidare har det under utförandet av byggnaden tagits ansvar på platsen och för de ekologiska värdena, utförts ett genomtänkt fuktarbete, byggts in miljöriktigt material och dimensionerats för en komfort där så många som möjligt av brukarna är nöjda. För en investerare innebär detta helt klart flera fördelar. Genom miljöcertifieringen erbjuds investeraren i fastigheten en trygghet i att produkten är framtidssäkrad vilket medför lägre risk, fler nöjda kunder och lägre driftkostnader.

För att vidare erbjuda investerare en möjlighet att investera i Castellum har vi i höstas emitterat en grön obligation som skapar en möjlighet att placera kapital rakt in i våra mörkgröna fastigheter. Exempelvis är kravet för nyproduktion att byggnaden som lägst är certifierad enligt vår policy Miljöbyggnad Guld eller BREEAM Excellent. Vi ser att fler och fler långsiktiga investerares intresse för hållbarhetsfrågorna växer och att externa utvärderingar av bolag köps och används i större utsträckning, till exempel GRESB, CDP, Dow Jones Sustainability Index med flera.

Ambitiöst hållbarhetsarbete tillsammans med BREEAM

År 2009 BREEAM-certifierades den första fastigheten i Sverige, Transportgatan 33. Bakom detta stod vi på Castellum tillsammans med vår kund Toyota. Arbetet med miljöcertifieringar i Sverige hade precis påbörjats och den svenska versionen av BREEAM var ännu inte på plats. Idag är processen väldigt mycket smidigare, mycket tack vare de utvecklare som tidigt drev på frågorna tillsammans med oss samt en stark branschorganisation i form av SGBC som drivit arbetet fram med stort engagemang och fokus på lösningar.

Idag äger Castellum flest miljöcertifierade byggnader i Sverige – över 150 certifierade eller pågående certifierade objekt – och i flera fall har vi valt att använda BREEAM då vi ser att flera utländska kunder har större kännedom om det brittiska internationella BREEAM. Exempelvis bygger vi just nu Blenda i Göteborg som ska certifieras enligt BREEAM Excellent.

Torsplan 2 är ett utmärkt exempel på en premiumprodukt i vår portfölj. Projektet vann bland annat pris som bästa BREEAM-certifierade kontor i världen 2016. Byggnader certifierade på den här nivån håller en hög standard, vilket vi också betalar för. Exempelvis är det satt ett betydande vite om nivån Outstanding inte uppnås av entreprenören.

BREEAM är ett system för framtiden

Castellum jobbar långsiktigt och brett; från energibesparingar och minskad koldioxidpåverkan till avfalls- och vattenhanteringsfrågor. Koncernens energiförbrukning har exempelvis minskat med nästan en tredjedel och koldioxidutsläppen halverats per kvadratmeter under den senaste tioårsperioden.

Det pågår just nu ett stort arbete med att se var Castellum ska vara inom hållbarhetsområdet år 2030 och hur Castellum kan bidra till att Sverige uppnår de Globala Hållbarhetsmålen. Detta sker bland annat i samarbete med våra intressenter och kunskap från experter.

Text: Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum