Framtidssäkrade fastigheter tillsammans med BREEAM

Att ha certifierat en byggnad inom BREEAM-systemet innebär att man har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och tar det på allvar. Det ger också en trygghet inför framtiden. På Atrium Ljungberg arbetar man med hållbarhet utifrån fyra fokusområden: hållbara medarbetare, ansvarsfulla inköp, hållbar stadsutveckling och miljö och resurseffektivitet. Det är för det sista området som BREEAM är ett viktigt stöd, men även inköp och stadsutveckling har en koppling till systemet.

BREEAM stöttar framtida krav

x

I flera år har Atrium Ljungberg certifierat alla sina nyproducerade fastigheter och man har även påbörjat arbetet med att certifiera sina befintliga fastigheter. Målsättningen är att alla Atrium Ljungbergs fastigheter ska vara certifierade till år 2021.

– Om man uppnår höga betyg inom BREEAM vet man att man ligger bra till för att till exempel möta ökade energipriser i framtiden. Samma sak gäller också ökade kundkrav. Kunder efterfrågar att byggnaden ska vara certifierad och det kommer sannolikt att öka allteftersom, säger Emma Henriksson, Chef Digital utveckling och Hållbarhet på Atrium Ljungberg.

BREEAM-certifieringen samverkar med existerande byggnormer och en BREEAM-certifierad fastighet står också väl rustad för att möta skärpt lagstiftning och en ökad efterfrågan på hållbara lösningar och samarbetspartner, vilket gör att både fastighetsägare och hyresgäster kan känna sig trygga.

Ett exempel på ett lyckat certifieringsprojekt som är rustat för framtida krav är en liten restaurangbyggnad i Gränbystaden i Uppsala som har uppnått betyget Very good. Atrium Ljungberg fick också motta pris för sitt hållbarhetsarbete i Gränbystaden vid Sweden Green Building Awards i oktober 2016. Projektet fick utmärkelsen årets BREEAM-byggnad.

– Det är jätteroligt för företaget och alla som var med och byggde och för de hyresgäster som nu finns i byggnaden. Särskilt roligt var det att det var ett litet projekt som fick den här uppmärksamheten, säger Emma Henriksson.

Breeam ger ett objektivt kvitto och förenklar kommunikationen

BREEAM är ett grundligt och utmanande system som förutom att gå igenom alla nödvändiga aspekter också strukturerar hållbarhetsarbetet och visar det på ett tydligt sätt.

– BREEAM är ett brett system som tar upp många olika hållbarhetsaspekter. På det sättet får vi en stämpel på att vi har beaktat alla aspekter. Det ger oss trovärdighet, säger Emma Henriksson.

Hållbarhetsarbetet är ofta omfattande och består av många tekniska detaljer och aspekter, vilket kan göra det hela lite abstrakt. Tack vare miljöcertifieringssystem som BREEAM ges ett kvitto på arbetet, vilket gör arbetet mer kommunicerbart.

BREEAM har också påverkat förståelsen för Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete internt, menar Emma Henriksson:

– Tidigare har det kanske mest varit projektledarna och den tekniska förvaltningen som har haft god koll på hållbarhetsprestandan i våra byggnader, men nu blir det begripligt för alla andra på företaget också, vilket skapar en stolthet. Vi är mycket nöjda med BREEAM, säger Emma Henriksson.