Viktigt och lönsamt att erbjuda friska hus

I en miljöcertifierad kontorsbyggnad får medarbetarna de bästa möjliga förutsättningarna för ett friskt arbetsliv. NCC Property Development har valt att arbeta långsiktigt tillsammans med BREEAM för att skapa hållbara byggnader som attraherar hyresgäster.

NCC Property Development har under många år arbetat systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor och var tidigt ute med att börja arbeta med BREEAM-systemet som man använder för att kunna utvecklas och nå högre miljömål.

För sitt hållbarhetsarbete har företaget en mycket hög målsättning och deras ambition är att alla deras kontorsprojekt i Sverige ska uppfylla betyget BREEAM Excellent och att alla deras logistik- och handelsprojekt ska uppfylla betyget BREEAM Very good.

Hållbara fastigheter ger hälsosamma hyresgäster

För hyresgäster är det positivt med ett miljöcertifierat hus, bland annat eftersom det bidrar till lägre driftskostnader och hälsosamma arbetsmiljöer som deras medarbetare kan trivas i. Ett ambitiöst miljö- och hållbarhetsarbete kan också vara viktigt när det gäller att profilera sig och en BREEAM-certifiering kan hjälpa till för att kommunicera en fastighets miljöprestanda.

På Torsplan i norra Stockholm har NCC Property Development uppfört en kontors- och handelsfastighet som har uppnått betyget BREEAM Outstanding i designfasen, vilket är systemets högsta nivå. Förutom att ha uppnått en hög miljöprestanda har företaget även arbetat mycket med den sociala hållbarhetsdimensionen.

– Vi har sett till att skapa ljusa och attraktiva lokaler där hyresgästerna kan utvecklas, säger Hans Dahlin, hållbarhets- och kvalitetsansvarig på NCC Property Development.

För en fastighetsutvecklare är det viktigt att kunna erbjuda sina framtida hyresgäster miljöcertifierade och hälsosamma lokaler. I fastigheten vid Torsplan finns ett gym i huset och en löparbana på taket, vilket ger goda möjligheter till ett hälsosamt liv för de som arbetar i huset. Vidare finns det också ett stort cykelrum med plats för 185 cyklar samt duschrum och torkskåp, vilket ger goda möjligheter att ta sig till kontoret utan en bil. En tunnelbaneuppgång är också förberedd i fastigheten och planerad till år 2024.

På Torsplan har man arbetat hårt med att fastigheten ska ha god miljöprestanda och låg energianvändning, något som hyresgästerna själva är med och påverkar. All energianvändning mäts nämligen separat för varje enskild hyresgäst och verksamhet, vilket ger goda incitament att minska förbrukningen. För att ytterligare minska miljöpåverkan har fastigheten ett sedumtak där det finns elva olika arter, vilket ökar den biologiska mångfalden i området. Sedumtaket minskar också fastighetens dagvattenpåverkan.

– Det känns otroligt kul att vi kommit så långt som vi har men vi måste också vara ödmjuka för den utmaning som vi står inför. BREEAM är ett bra verktyg som hjälper oss att hela tiden utveckla vårt erbjudande och bygga hus med allt bättre miljöprestanda, säger Hans Dahlin.

Systematiskt miljöarbete tillsammans med BREEAM

Det blir allt viktigare att arbeta med hållbar stadsutveckling där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vävs ihop till en helhet. För NCC är det viktigt att dessa aspekter samverkar och företagets vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

– BREEAM är ett bra verktyg för att arbeta systematiskt med miljöfrågor i projekten och för att skapa mervärde för såväl hyresgäster som investerare, säger Hans Dahlin och fortsätter:

– För investerare är BREEAM ett väletablerat system med hög trovärdighet. Att en fastighet är BREEAM-certifierad minimerar miljörisker och är positivt för marknadsvärdet. För många investerare är BREEAM en kvalitetssäkring och många väljer att köpa endast miljöcertifierade byggnader. Genom att arbeta målinriktat tillsammans med BREEAM kan en fastighet och dess hyresgäster blomstra inifrån och ut.