Lidl stärker sitt varumärke tillsammans med BREEAM

Efter en trevande start på sin etableringsresa i Sverige har Lidl jobbat aktivt för att stärka sitt varumärke. En del i detta arbete är att utveckla hållbara lösningar och man har bland annat valt att arbeta med BREEAM.

Lidl etablerade sig i Sverige år 2003 och företaget fick en inte helt problemfri start. Företaget fick göra en del förändringar för att anpassa sig till den svenska marknaden, men i dag har Lidl inte bara anpassat sig, utan är en ledande branschaktör som storsatsar på hållbarhet.

Det kan finnas de som kanske inte ser hur lågpris och hållbarhet skulle gå ihop, och Katarina Rosenqvist, hållbarhets- och kommunikationschef på Lidl Sverige, berättar att hon ofta får just den frågan:

– Hållbarhet är verkligen en integrerad del i vår affärsverksamhet. För att kunna erbjuda varor av hög kvalitet till ett lågt pris måste vi vara resurssnåla och kostnadseffektiva i allt vi gör. Det innefattar även hur vi bygger.

Ambitiöst hållbarhetsarbete ger resultat

Ett projekt som verkligen belyser hur hårt Lidl har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor är den nya butiken i Växjö.

– Vi har jobbat med att ändra bilden av oss och butiken är det ultimata uttrycket för det vi står för. Därför har vi utvecklat en ny butikstyp. För att nå ut med detta ville vi certifiera byggnaden och vi fastnade för BREEAM eftersom systemet är nationellt anpassat och lite mer heltäckande, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige.

Man ville sikta högt och testa sina egna gränser. Den ambitionen räckte ända till BREEAM:s högsta betygsnivå Outstanding för Växjö-butiken. På parkeringen finns exempelvis laddstolpar för elbilar, en cykelpump och laddstolpe för elcyklar. Inne i butiken finns skärmar med information om kollektivtrafiken, så att kunderna kan ha koll på när nästa buss går. Lidl är inte bara är hållbara i sig själva, utan uppmuntrar även sina kunder till att vara det.

På butikstaket finns solceller som täcker cirka 30 procent av butikens energibehov och tillsammans med till exempel värmen från kyldiskarna räknar man med att inte behöva skjuta till någon uppvärmningsenergi utifrån. Man har också tillfört olika så kallade ekozoner som är uppbyggda för att passa olika organismer. Ekozonen ”Holken” är till exempel anpassad för att fåglar ska trivas i området. Bakom sin butik finns ängsmark och på taket ska fetbladsväxter växa. Allt för att bevara och kanske till och med tillföra biologisk mångfald. Man har också satt upp skyltar som visualiserar och förklarar för allmänheten vad de olika ekozonerna innebär.

Lidl profilerar sig med hjälp av BREEAM

Förutom alla miljö- och hållbarhetsfördelar med att certifiera en byggnad stärker det också varumärket – både externt gentemot fastighetsbolag, hyresgäster, kommuner och andra intressenter, men också internt för medarbetarna.

– En extern certifiering är väldigt viktig och vi vill gärna lyfta fram vår certifiering så mycket som möjligt, säger Johan Augustsson och Katarina Rosenqvist fyller i:

– Vi upplever att vi har fått andra möjligheter att profilera oss i och med miljöcertifieringen. Arbetet har skapat ett otroligt engagemang och det har byggt en intern stolthet hos oss på Lidl, det märks tydligt.

Man upplever också att det finns en ökad nyfikenhet för vad Lidl har åstadkommit inom hållbarhetsfrågorna och för den kompetens man nu besitter i och med det omfattande arbetet med ett nytt butikskoncept.

Genom att arbeta hårt, strukturerat och målinriktat tillsammans med BREEAM har nu Lidl profilerat sig som en ledande branschaktör inom hållbarhet. Lidls energiförbrukning ligger ungefär på hälften av branschsnittet – tack vare att de till exempel bygger tätt, tar till vara på värme från kyldiskar, har smart ventilation och håller nere resursförbrukningen.

– När det gäller vårt varumärkesarbete har vi fortfarande en bit kvar på vår resa, men vi vet att vi gör riktigt bra saker och vi vill att kunden ska känna att de gör ett hållbart val när de går in i en Lidl-butik. Här hjälper en miljöcertifiering mycket, säger Katarina Rosenqvist.

Starka skäl till att välja just BREEAM

BREEAM spelade en viktig roll i utvecklandet av Lidls nya butikskoncept, bland annat när det gällde energianvändningen och grönytorna på och omkring byggnaden. Förutom det så lockade också de utvecklingsmöjligheter som en BREEAM-certifiering medför.

– Vi hade två stora anledningar till att vi valde att arbeta med BREEAM. Dels ville vi vara med och lära oss av en kompetent samarbetspartner och dels ville vi använda certifieringen och processen till att påverka. Vi tycker att vi har något att bidra med inom hållbarhetsområdet, och för detta valde vi BREEAM som plattform, säger Johan Augustsson.

Framöver kommer Lidls hållbarhetsarbete fortgå – ambitionen är att certifiera alla de butiker som man själva äger och styr över.