BREEAM stärker IKEA:s interna miljöarbete

IKEA har valt att använda sig av BREEAM för sina kommande varuhus och byggnader. Nina Fall, Deputy Sustainability Manager och Christian Westerberg, Engineering Manager berättar hur BREEAM hjälper till i miljö- och hållbarhetsarbetet.

På IKEA är hållbarhet en integrerad del i allt vi gör och vi vill att det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet för alla medarbetare. Vi har en ambitiös hållbarhetsstrategi, People & Planet Positive, som handlar om att vi vill ha en positiv påverkan på miljö och människor. För att vi ska kunna ha det är det av allra största vikt för oss att förändra och förbättra vårt sätt att arbeta med bland annat produktutveckling men också om våra varuhus och lokaler.

BREEAM stöttar det interna miljöarbetet

I enlighet med vår hållbarhetsstrategi People & Planet Positive, har vi bestämt att alla nya byggnader inom IKEA-koncernen ska placeras, designas, utrustas och driftsättas för att vara de vid tidpunkten mest hållbara IKEA-byggnaderna. BREEAM skapar en mätbarhet för oss som hjälper oss att följa de förbättringar vi gör i vår strävan att hela tiden bygga mer hållbart.

IKEA-koncernen har beslutat att alla våra nya IKEA-varuhus och byggnader ska byggas i enlighet med BREEAM-certifieringen (klassificeringen ”Very good” som minst). I vår ambition kring ett omlokaliserat, nytt varuhus i Kållered utanför Göteborg ingår det att det certifieras enligt denna standard. Det kan då bli det första i Sverige.

Grön mötesplats ger både trivsel och ren energi

IKEA-koncernens globala kontor och mötesplats Hubhult i Malmö invigdes i september 2015 och nådde den högsta BREEAM-klassificeringen ”Outstanding”. Huset är självförsörjande genom solpaneler på taket, geoenergi men också vår egen förnybara energi. Totalt har vi 1 482 kvadratmeter solceller. Enligt beräkningar kommer solcellerna att generera cirka 226 MWh.

Under Hubhult finns en geoenergianläggning som fungerar i princip på samma sätt som bergvärme. Skillnaden är att i geoenergianläggningen används grundvattnet till värme och kyla. I dag drivs alla våra varuhus och lokaler av förnybar energi från våra egna vindkraftverk. Vi producerar mer el än vi konsumerar i Norden, vilket varit en betydande milstolpe inom hållbarhet för oss på IKEA. Framöver planerar vi anlägga flera mindre växthus samt en trädgård utanför Hubhult.

Kontoret är en modern fastighet som vi vill ska leva upp till alla våra nivåer för ett hållbart kontor. Vi är glada att kunna konstatera att vi nådde vår målsättning att certifiera mötesplatsen Hubhult enligt BREEAM Outstanding.

Beprövat system som ger lägre driftkostnader

Huvudsakliga anledningar till att IKEA-koncernen valt att använda just BREEAM som verktyg är att det funnits länge på marknaden och därför också är ett av de mest testade och erfarna certifieringssystem. Därutöver är det internationellt välkänt och tillräckligt flexibelt att det kan användas i många olika länder men ändå erbjuda en jämförbarhet.

Vi upplever att vi får en högre kvalitet samt lägre driftkostnader på våra fastigheter tack vare kravställningen via BREEAM. Certifieringssystemet erbjuder också en trovärdighet för vårt arbete eftersom byggnaderna utvärderas av en oberoende tredje part.

Text: Nina Fall, Deputy Sustainability Manager och Christian Westerberg, Engineering Manager på IKEA