Fabege strukturerar hållbarhetsarbetet med BREEAM

Fabege väljer BREEAM som verktyg för systematiskt hållbarhetsarbete. Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, berättar hur systemet har hjälpt företaget att leverera mätbara resultat.

På Fabege har vi arbetat systematiskt med hållbarhetsfrågor i många år. I vårt arbete med hållbar stadsutveckling har vi haft stor hjälp av BREEAM. Det är en bra metodik för att arbeta med miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv. BREEAM sätter byggnaden i ett större sammanhang, vilket verkligen passar vår affärsverksamhet.

Strukturerat arbete och uppföljning ger resultat

Inom organisationen har vi en grupp som länge har arbetat med hållbarhetsfrågor internt. Gruppen representerar funktionerna finans, inköp, HR och kommunikation. Gruppen representerar projektutveckling, transaktioner och förvaltning som fokuserar på kunden och fastigheterna. Syftet är att samla kompetensen i ett bredare perspektiv – vi vill ta ett helhetsgrepp om ett stort och komplext område och vi har en övergripande styrplattform. Samtidigt har vi olika policyer för varje område.

För att följa upp vårt hållbarhetsarbete har vi satt upp mål som mäts och rapporteras. Vi strävar efter att ha metoder och processer som stödjer det hållbara arbetssätt vi vill ha. Med BREEAM får vi en metodik och ett processverktyg för projektering och med hjälp av BREEAM In Use arbetar vi med fastigheterna över tid. Det handlar inte om en engångsinsats, utan vi skapar ett sätt att tänka och agera som är hållbart.
BREEAM har funnits länge och är välkänt, vilket gör det lätt för oss att kommunicera, både internt och externt, vad vi vill uppnå. Det blir tydligt vilka sakområden vi ska fundera på och vilka aktiviteter som krävs – BREEAM gör det hela konkret.

BREEAM lockar stora företag och talanger

Eftersom systemet är internationellt finns det en större marknad, så även ur ett ekonomiskt perspektiv är BREEAM ett bra val. När vi pratar med exempelvis värderare, analytiker och folk på finanssidan så har många redan hört talas om BREEAM. Det är en fördel för oss.

Att använda sig av BREEAM underlättar uthyrningen. Tidigare har det alltid talats om läget, men nuförtiden söker företag spårbundna lägen och moderna, miljöcertifierade kontor. BREEAM är en framgångsfaktor för att locka de stora företagen. Med certifieringen når vi en större marknad vid en eventuell försäljning – det finns investerare som endast investerar i miljöcertifierade fastigheter. Vill man komma upp i den prestanda som vi har är det faktiskt dyrare att inte certifiera eftersom frågorna oftast då kommer in för sent.

Det finns en stor efterfrågan på marknaden angående hållbarhetsfrågor och miljöcertifiering och vi märker att vår rekryteringsbas är mycket medveten om hållbarhetsfrågor och vill jobba där arbetsgivaren tar ett bredare samhällsansvar. Det handlar om att framtidssäkra – med effektiva metoder och processer hjälper systemet organisationerna att skapa ett ägarskap.

Låt din affärsmodell styra valet av certifieringssystem

Jag tycker man ska välja system efter affärsmodell och just BREEAM passar väldigt bra in i vår affärsmodell – vi vill inte bara titta på själva byggnaden, utan även på sådant som närmiljön. Att det fanns en svensk manual till BREEAM var också viktigt och gav en kortare implementeringsprocess.

Sedan får man titta på vilka indikatorer som man aldrig vill göra avkall på. Vi har tittat på vilka indikatorer som skapar störst värde för oss och som vi inte vill göra avsteg från. Vi tittar väldigt mycket på energianvändningen och jobbar mycket med fria energier såsom solceller. Men ett tydligt fokus på energifrågan genom hela processen har man helt enkelt inte om har inte har ett system att hänga upp arbetet på. BREEAM ger oss nyckeltalen och hjälper oss att fokusera på rätt frågor, så att vi inte kommer på frågor för sent.

Arenastaden lägger fokus på miljö och trivsel

Nationalarenan 8 är Telias nya huvudkontor i Arenastaden och tillsammans med BREEAM har vi hittat en process som blir tydlig för oss själva och våra samarbetspartner. Vi har hittat en arbetsmetod som hjälper oss att inte tappa fokus i en process som har hög tidspress. Vi påminns om att dessa frågor måste bevakas extra. Det gör att vi får produkter som är genomtänka materialvalsmässigt och vi får stora byggnader med låg energianvändning.

Vi tillför också ekologiska värden; Arenastaden var en gammal industrimark, men nu finns det grönska på både tak- och marknivå – totalt en hektar med stor artvariation. Vi förändrar också människors beteende i staden genom att bygga cykelparkeringar och i Arenastaden har vi byggt cykelparkeringar och omklädningsrum med dusch.

Systemet premierar hälsa och genom att skapa hälsosamma miljöer, så skapar vi nya attraktiva lägen för hyresgästerna. Våra hyresgäster vill fortsätta hyra av oss och vi får på sikt högre hyror vilket är ett mervärde för oss. Bygger vi städer på det här sättet med system som främjar närmiljön så skapar vi förutsättningar för en småstad i stor skala. Du ska kunna lösa livspusslet på lunchrasten, vaccinera dig, gå till apoteket, köpa skor till barnen och så vidare – och det ska ligga så nära att du kan gå dit. Om du sitter i en byggnad med hög miljöprestanda och kan resa dit på ett hållbart sätt så trivs du och vill vara kvar. På så sätt skapas konkurrens om ytorna och företagen blir villiga att betala mer för att sitta just där.

Det är häftigt att vi har kommit så långt – vi människor trivs när vi skapar möjligheter som faktiskt är långsiktigt hållbara.

Text: Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege