Kemikalier och material i BREEAM-SE-certifierade projekt

Intresset för BREEAM-SE från leverantörer av kemikalier och material till byggentreprenader är stort. Det kommer in många frågor kring hur leverantörer smidigast kan bli en del i en effektiv certifieringsprocess. Här hittar du några generella svar.

Hur certifierar jag min produkt? 

BREEAM är ett certifieringssystem för byggnader. Ingående delar, som till exempel kemikalier och material, kan inte certifieras i sig. Det finns därmed inga BREEAM-godkända produkter då kraven i certifieringssystemet inte är uppbyggda på det viset 

Hur kan min produkt bidra till fler BREEAM-poäng? 

När en byggnad strävar mot att bli certifierad enligt BREEAM måste planering, projektering och produktion följa ett antal kriterier, samlade i olika indikatorer. Leverantörer till byggprojekt kan underlätta processen genom att erbjuda tydlig och lättillgänglig information om produkternas miljöpåverkan och hur de används på bästa sätt. Då kan det bli det lättare att uppfylla kriterierna i indikatorerna.  

Vilken dokumentation ska jag ta fram? 

Det beror givetvis på vilken produkt du har att erbjuda. Generellt är det bra om det på företagets hemsida finns till exempel produktblad, miljövarudeklaration, säkerhetsdatablad och information om företagets miljöledningssystem lätt tillgängligt.  

Handlar det bara om produkters innehåll? 

Material och kemikalier är så mycket mer än bara vad produkten består av; det finns även kriterier för effektiv användning, återanvändning, avfallshantering, flexibelt byggande och liknande som gör att du som leverantör gärna får bistå med kompetens till projekten hur just din produkt kan användas på ett resurseffektivt, energisparande och miljömässigt optimalt sätt.  

Kan SGBC rekommendera min produkt till projekten? 

SGBC, i vår roll som certifieringsorgan, kan och får inte agera rådgivande kring vilka produkter som kan användas för att uppfylla kriterierna. Projekten anlitar ofta en så kallad Advisory Professional (BREEAM AP) i projekten som fungerar rådgivande och samordnande i certifieringsarbetet. Projektet måste även granskas av en assessor som har till uppgift att kontrollera att valda lösningar uppfyller ställda kriterier och som också anger vilka indikatorer projektet kan få tillgodoräkna sig. Det krävs utbildning för att bli certifierad AP eller assessor och på vår hemsida kan du hitta vilka som är godkända via denna länk.  

Vad kan jag göra för att visa fördelarna med min produkt? 

Som leverantör kan du sprida dina idéer och förslag på lösningar genom att kontakta en assessor eller AP, medverka på våra evenemang för att få mer kunskap och möjlighet till nätverkande samt att gå någon av våra utbildningar inom BREEAM för att lära dig mer om certifieringssystemet. Vi erbjuder även en specifik utbildning inom området: Materialval i Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Du hittar vårt kursutbud här.

För att få ännu större möjligheter till delaktighet kan företaget bli medlem i Sweden Green Building Council 

Manualerna finns att ladda ned på vår hemsida via denna länk.