Manualer och verktyg för certifiering i BREEAM-SE

Här finns manualer, verktyg och dokument för certifiering i BREEAM-SE. De uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.

Övergångsperiod mellan BREEAM-SE 2017 och BREEAM-SE v6.0

Registrering i BREEAM-SE v6.0 är öppen sedan den 19 januari 2023. Att registrera i manualversion BREEAM-SE 2017 kommer att vara möjligt fram till och med den 31 mars 2023. Det går alltid att registrera en manual i en tidigare manualversion, och byta till en nyare. Däremot är det inte möjligt att göra motsatsen (med vissa undantag).

Översatt text

Vid avvikelser mellan den engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen gäller den engelskspråkiga versionen.

 

SGBC:s riktlinjer för användning förbjuder strikt all form av obehörig datautvinning av vårt material. Det är inte tillåtet att automatiskt eller manuellt samla in, kopiera eller extrahera data från vårt material för kommersiella eller icke-kommersiella syften utan vårt uttryckliga tillstånd. SGBC:s material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Otillåten datautvinning kan resultera i rättsliga åtgärder.

Ansökningsavtal bifogas samtliga ansökningar

Fr.o.m. 1 juni 2017 krävs att assessorn undertecknar ansökningsavtal för varje ansökan om certifiering som skickas in till SGBC. Fyll i och skriv under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.

Separata ansökningsavtal krävs för ansökan i Design Stage och ansökan i Post Construction. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Beställningsblankett för plaketter

Använd blanketten för att beställa plaketter för BREEAM-SE. Ifylld blankett skickas till  breeam@sgbc.se

Övriga dokument och verktyg för BREEAM-SE

Övriga dokument och verktyg som rör certifiering i BREEAM-SE finns på SGBC:s SharePoint-sida för licensierade assessorer och AP. Behöriga användare når denna sida här.