Manualer och verktyg för certifiering i BREEAM-SE

Här finns manualer, verktyg och dokument för certifiering i BREEAM-SE 2017 och 2013. De uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.

Vid avvikelser mellan den engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen gäller den engelskspråkiga versionen.

Ansökningsavtal bifogas samtliga ansökningar
Fr.o.m. 1 juni 2017 krävs att assessorn undertecknar ansökningsavtal för varje ansökan om certifiering som skickas in till SGBC. Fyll i och skriv under dokumentet “Ansökan om certifiering” som du hittar här.

Separata ansökningsavtal krävs för ansökan i Design Stage och ansökan i Post Construction. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Beställningsblankett för plaketter

Använd blanketten för att beställa plaketter för BREEAM-SE. Ifylld blankett skickas till  breeam@sgbc.se

Övriga dokument och verktyg för BREEAM-SE

Övriga dokument och verktyg som rör certifiering i BREEAM-SE finns på SGBC:s SharePoint-sida för licensierade assessorer och AP. Behöriga användare når denna sida här.