Manualer och verktyg för certifiering i BREEAM-SE

Här finns manualer, verktyg och dokument för certifiering i BREEAM-SE 2017 och 2013. De uppdateras löpande så hämta alltid filerna direkt från den här sidan.

Vid avvikelser mellan den engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen gäller den engelskspråkiga versionen.

Ansökningsavtal bifogas samtliga ansökningar
Fr.o.m. 1 juni 2017 krävs att assessorn undertecknar nedanstående ansökningsavtal för varje ansökan som skickas in till SGBC. Separata ansökningsavtal krävs för ansökan i Design Stage och ansökan i Post Construction. Ansökningsavtalet ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan som del av övrigt bevismaterial. Använd alltid aktuell version av dokumentet.

Tekniska frågor

För tekniska frågor till Sweden Green Building Council gällande BREEAM-SE ska mallen Fråga/Svar användas.

Beställningsblankett för plaketter

Använd blanketten för att beställa plaketter för BREEAM-SE. Ifylld blankett skickas till  breeam@sgbc.se

Övriga dokument och verktyg för BREEAM-SE 2017

Övriga dokument och verktyg som rör certifiering i BREEAM-SE 2017 finns på SGBC:s SharePoint-sida för licensierade assessorer och AP. Behöriga användare når denna sida här.