Licensierade assessorer och Advisory Professionals i BREEAM-SE

En licensierad BREEAM-SE Assessor har kunskap att bedöma en byggnad enligt BREEAM-SE. För den som är Assessor i BREEAM-SE innebär detta att man har gått den av SGBC godkända Assessorsutbildningen i BREEAM-SE, klarat tentamen och blivit licensierad av BRE.

En BREEAM-SE AP (Advisory Professional) ska ge expertråd till projekteringsgruppen i projektet baserat på de principer som gäller för hållbart byggande, miljöriktig utformning och BREEAM-SE:s bedömningsprocess. Rollen innebär vidare att stödja och främja projekteringsgruppens insatser, bidra till att nå uppsatta mål och samarbeta inom och utanför projektet för att önskad poäng ska erhållas efter den formella bedömningen. För att uppmärksamma vad en BREEAM-SE AP kan bidra med i projekteringsskedet erhålls upp till tre poäng om en sådan är involverad från ett tidigt skede i projektet.

Sedan 2013 har följande personer i våra medlemsföretag blivit licensierade Assessorer eller Advisory Professionals.

För fullständig lista över alla BREEAM-SE-Assessorer och Accredited Professionals, se lista hos BRE här.

Listan är sorterad efter medlemsföretagen i bokstavsordning.

Arkitekterna Krook & Tjäder

 

Peter Håkansson Torring Advisory Professional

BAU

Anton Johannson Advisory Professional
Ewa Bialecka-Colin Advisory Professional
Paul Rogers Assessor

Bengt Dahlgren

Anna Augustsson Advisory Professional
Karima Wickström Advisory Professional och Assessor
Maria Perzon Assessor
Maria Skarrie Advisory Professional och Assessor
Sandra Holmström Advisory Professional och Assessor
Sanja Dugandzic Advisory Professional

BKIND Konsult AB

Beatrice Kindembe Advisory Professional

COWI

Elsa Hagdahl Advisory Professional och Assessor
Jenny Ivarsson Assessor
Johanna Millander Advisory Professional
John Sorber Advisory Professional
Maria Hedqvist Assessor
Martin Persson Lindh Assessor
Sofia Carter Advisory Professional
Torbjörn Larson Advisory Professional och Assessor

Dry-IT AB

Cristian Nae Advisory Professional och Assessor

Luisa Malmqvist Advisory Professional

Ekologigruppen AB

Åsa Eriksson Assessor

EON Värme

Jonas Lindhe Assessor

Erelko AB

Björn Hermansson Assessor

Erlandsson Bygg

Kristina Bengtsson Advisory Professional

Golder Associates

Gustav Sällberg Advisory Professional och Assessor
Malin Ekåsen Assessor

Hedén & Co AB

Beate Hedén Advisory Professional

Hifab

Fredrik Holmström Advisory Professional och Assessor

IVL Svenska Miljöinstitutet

Johan Larsson Advisory Professional

KAM Technology

Kalle Almstedt Advisory Professional

Micasa

Marcus Wistrand Advisory Professional

Miljökonsult Sofie Åberg AB

Sofie Åberg Advisory Professional

NCC

Kimia Ebrat Assessor
Lina Larsson Advisory Professional
Louise Wall Advisory Professional
Magdalena Kvernes Advisory Professional
Nadja Koudinova Advisory Professional och Assessor

PB Teknik

Daniel Halde Assessor

Peab

Maria Franzén Advisory Professional
Therese Åhlén Advisory Professional
Peter Gipperth Advisory Professional

 

Piacon

Elin Agnblad Advisory Professional
Pia Öhrling Advisory Professional och Assessor

 

Projektengagemang

Anders Moberg Advisory Professional och Assessor
Ann Lindqvist Acdvisory Professional
Filippa Persson Advisory Professional Assessor
Karina Antin Assessor

Projektledarhuset

Eva Zachrisson Advisory Professional
Jessica Eriksson Advisory Professional

Ramboll

Annika Kjellgren Advisory Professional
David Lindgren Assessor
Morgan Persson

 

Tora Lindberg

Advisory Professional

 

Assessor

Yasmine Ljungberg Advisory Professional
Viktoria Puhony Björnberg Advisory Professional

Skanska Sverige AB

Sara Nilsson Advisory Professional

Solenco AB

Camilla Liljekow Advisory Professional och Assessor

Sweco

Anna Joelsson Assessor
 

Joakim Friedrich

 

 

Ulrika Franzén

 

Advisory Professional och Assessor

 

Advisory  Professional och Assessor

 

Tyréns

Anders Enebjörk Advisory Professional
Jon Mellqvist Assessor
Kristijan Jordanov Advisory Professional och Assessor
Ylva Norén Assessor

Veidekke

Lena Sandin Advisory Professional
Maria Nordberg Assessor

WSP

Anders Atterfjord Advisory Professional
Bunmi Odubeyi Advisory Professional
Cecilia Bågenholm Advisory Professional och Assessor
Lena Kadmark Advisory Professional
Yunying Pan Sallmén Advisory Professional och Assessor
Jonny Ericson Assessor
Oliver Pearce Advisory Professional>
Sophie Lilja Advisory Professional
Ted Marthinsson Advisory Professional
Advisory Professional
Lisa Lexius Advisory Professional

ÅF

Anna Nordlund Assessor
Kaia Eichler Advisory Professional
Lisa Nordström Assessor
Yang Chen Advisory Professional
Madeleine Beck Advisory Professional
Sofie Lindberg Advisory Professional