Licensierade assessorer och Advisory Professionals i BREEAM-SE

Sedan år 2013 har följande personer hos våra medlemsföretag blivit licensierade assessorer eller advisory professionals i BREEAM-SE.

En licensierad BREEAM-SE Assessor har kunskap att bedöma en byggnad enligt BREEAM-SE. För att bli assessor behöver man gå kursen BREEAM-SE Assessor, klara kunskapskontrollen och bli licensierad av BRE.

En BREEAM-SE Advisory Professional (AP) ger expertråd till projekteringsgruppen i projekt. För att bli BREEAM-SE AP behöver man först gå BREEAM-SE baskurs, därefter gå BREEAM-SE Advisory Professional och slutligen klara två kunskapskontroller.

Sweden Green Building Council har ej möjlighet att löpande kontrollera om personerna i listan är anställda på angivet företag. Listan baseras på vilken arbetsgivare Miljöbyggnadssamordnaren hade i samband med kurs. Om du uppmärksammar en felaktig arbetsgivare i listan för dig själv eller annan person, vänligen maila till utbildning@sgbc.se.

För fullständig lista över alla BREEAM-SE-Assessorer och Accredited Professionals, se lista hos BRE här.

AK-konsult Indoor Air

 

Wen Lu Advisory Professional Assessor

BAU

Anton Johannson Advisory Professional
Ewa Bialecka-Colin Advisory Professional
Paul Rogers Assessor
EPetra Adamsson Advisory Professional

Bengt Dahlgren

Lovisa WaldenströmAdvisory Professional

Karima Wickström Advisory Professional och Assessor
Maria Perzon Assessor
Maria Skarrie Advisory Professional och Assessor
Sandra Holmström Advisory Professional och Assessor
Sanja Dugandzic Advisory Professional

BKIND Konsult AB

Beatrice Kindembe Advisory Professional

COWI

Daniel HaldeAssessorAndré PerssonAssessor

Elsa Hagdahl Advisory Professional och Assessor
Jenny Ivarsson Assessor
Johanna Millander Advisory Professional och Assessor
John Sorber Advisory Professional
Maria Hedqvist Assessor
Martin Persson Lindh Assessor
Sofia Carter Advisory Professional och Assessor
Torbjörn Larson Advisory Professional och Assessor

Dry-IT AB

Cristian Nae Advisory Professional och Assessor

Luisa Malmqvist Advisory Professional

Ekologigruppen AB

Åsa Eriksson Assessor

EON Värme

Jonas Lindhe Assessor

Erelko AB

Björn Hermansson Assessor

Erlandsson Bygg

Kristina Bengtsson Advisory Professional

Golder Associates

Gustav Sällberg Advisory Professional och Assessor
Malin Ekåsen Assessor

Hedén & Co AB

Beate Hedén Advisory Professional

Helenius Ingenjörsbyrå AB

Veronica Galimova Advisory Professional

Hifab

Fredrik Holmström Advisory Professional och Assessor

IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Thrysin Advisory Professional

KAM Technology

Kalle Almstedt Advisory Professional

Micasa

Marcus Wistrand Advisory Professional

Miljökonsult Sofie Åberg AB

Sofie Åberg Advisory Professional

NCC

Åsa Lindellt

Kimia Ebrat Assessor
Lina Larsson Advisory Professional
Louise Wall Advisory Professional
Magdalena Kvernes Advisory Professional
Nadja Koudinova Advisory Professional och Assessor
Assessor

Peab

Maria Franzén Advisory Professional
Therese Åhlén Advisory Professional
Peter Gipperth Advisory Professional

 

Piacon

Elin Agnblad Advisory Professional
Emil Svensson Advisory Professional
Pia Öhrling Advisory Professional och Assessor
Sofie Åberg Assessor

 

Projektengagemang

Anders Moberg Advisory Professional och Assessor
Ann Lindqvist Advisory Professional
Filippa Persson Advisory Professional Assessor
Karina Antin Assessor

Projektledarhuset

Eva Zachrisson Advisory Professional
Jessica Eriksson Advisory Professional

Ramboll

Tora Lindberg Assessor

Jenny Rosenthal Assessor

Annika Kjellgren Advisory Professional
David Lindgren Assessor och Advisory Professional
Morgan Persson Advisory Professional
Yasmine Ljungberg Advisory Professional
Viktoria Puhony Björnberg Advisory Professional

Skanska Sverige AB

Sara Nilsson Advisory Professional

Alina Jakobsson Advisory Professional

Solenco AB

Camilla Liljekow Advisory Professional och Assessor
Rebecca Kaufmann Assessor

Structor Miljöbyrån

Frida Pollak Advisory Professional

Sweco

Anna Joelsson Assessor
Joakim Friedrich Advisory Professional och Assessor
Julia Flink Assessor

Sweco Management

Ulrika Franzén Assessor

Tyréns

Anders Enebjörk Advisory Professional
Jon Mellqvist Assessor
Kristijan Jordanov Advisory Professional och Assessor
Ylva Norén Assessor

Veidekke

Lena Sandin Advisory Professional

WSP

Anders Atterfjord Advisory Professional
Bunmi Odubeyi Advisory Professional
Cecilia Bågenholm Advisory Professional och Assessor
Lena Kadmark Advisory Professional
Yunying Pan Sallmén Advisory Professional och Assessor
Jonny Ericson Assessor
Oliver Pearce Advisory Professional>
Sophie Lilja Advisory Professional
Ted Marthinsson Advisory Professional
Lisa Lexius Advisory Professional

ÅF

Anna Nordlund Assessor
Kaia Eichler Advisory Professional
Lisa Nordström Assessor
Yang Chen Advisory Professional
Madeleine Beck Advisory Professional
Sofie Lindberg Advisory Professional