Vad är Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 2300 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad bedömer totalt sexton olika indikatorer som sedan granskas av oberoende tredje part innan vi ger ut vår certifiering. Inom tre år kommer vi tillbaka till nya byggnader och ombyggnationer och gör en uppföljande kontroll, så vi kan se att allt fortfarande är som det ska.

När vi mäter energiåtgång så tittar vi på byggnadens energianvändning så att den inte är för hög, mäter så att det inte kommer in för mycket eller lite värme i byggnaden och kontrollerar så att el och värme kommer från miljösäkra alternativ.

Innemiljön är det vi ägnar mest tid åt att bedöma. Vi mäter luftkvalitén och kollar på hur ventilationen fungerar samt ser till att mängden radon är inom de tillåtna värdena.
Insläppet av dagsljus är viktigt för att man ska trivas i sitt hem eller på jobbet, så vi mäter även att det håller sig på en bra nivå. Samtidigt finns det en risk med för stora fönster, det kan läcka ut värme på vintern eller så kan solen värma upp för mycket under sommaren, så ska det inte vara. Vi kollar på andra saker i byggnaden också, som att den är fuktsäker och att det inte är någon risk för legionella.

Byggnadsmaterialen måste dokumenteras korrekt och de värsta kemikalierna får inte finnas när man bygger nytt. Om det är en renovering så vill vi veta att de material som inte längre är tillåtna har tagits bort.

Gröna bolån
Fler och fler banker ger mer fördelaktiga bolån för dig som bor i en certifierad byggnad.
För att styrka att du bor i en byggnad som är certifierad med Miljöbyggnad kan du behöva visa upp ett certifikat. Detta finns hos din fastighetsägare eller hos styrelsen i din bostadsrättsförening.
Ett annat sätt att styrka att byggnaden är certifierad är att visa banken att byggnaden finns under vår statistiksida.
På denna sida finns alla byggnader som är certifierade. Byggnader som inte klarar sin verifiering tas bort från denna lista, vilket gör att banken kan känna sig trygg att listan alltid är aktuell.
https://www.sgbc.se/statistik/ 

Brons, Silver eller Guld - hur går det till?

Brons

 

Brons är den första nivån av certifiering, för att få det så räcker det med att följa lagkrav eller existerande rekommendationer. Men bygger man en Miljöbyggnad så innebär det att vi kommer gå igenom att man verkligt gjort detta. Det ger en trygghet att någon har kollat att den här byggnaden uppfyller alla krav och regler.

Silver

 

Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden.

Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Guld

 

Guld är en hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få. Kraven som ställs är höga, till exempel tillåts inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav.

För att nå upp till Guld behöver det säkerställas ytterligare att innemiljön är mycket bra, något som görs genom mätningar eller genom att tillfråga de som bor eller jobbar i byggnaden om vad de tycker om innemiljön.