Certifiera med Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige. Det går att använda Miljöbyggnad för de flesta byggnader, allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor och mer. Miljöbyggnad är utvecklat för den svenska marknaden och därför baseras det på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad är enkelt att certifiera i och är kostnadseffektivt. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek, och har tre olika betyg: Guld, Silver och Brons. Alla Miljöbyggnadscertifieringar granskas och godkänns av en tredje part. Detta innebär att varje ansökan granskas av oberoende specialister som säkerställer att byggnaden uppfyller Miljöbyggnads krav.

Fastighetsägare som vill certifiera sin byggnad rekommenderas att anlita en certifierad Miljöbyggnadssamordnare för sitt projekt. Dessa personer har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar, vet vilka indikatorer som ska analyseras, och vad som ska redovisas och bedömas. Att ha en certifierad miljöbyggsamordnare i sitt projekt är starkt rekommenderat för att certifieringsprocessen ska vara så enkel som möjligt.

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Den senaste versionen av systemet är Miljöbyggnad 3.2.

Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad

Hur går en certifiering till i Miljöbyggnad? Här kan du läsa om alla delar i processen.

Verifiering i Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är unikt som miljöcertifieringssystem för byggnader i Sverige då alla nya byggnader och ombyggnationer får sin certifiering verifierad.

Indikatorer i Miljöbyggnad

Miljöbyggnad 3.0 har 15 obligatoriska indikatorer för en ny byggnad. Här kan du läsa mer om vilka de är.