Verifiering i Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är unikt som miljöcertifieringssystem för byggnader eftersom samtliga nya byggnader och ombyggnationer verifieras efter tre år.

Verifieringen innebär att samtliga byggnader som fått en preliminär certifiering i Miljöbyggnad och ett preliminärt betyg (Guld, Silver eller Brons) måste skicka in aktuell information om byggnadens prestanda inom tre år från att den har tagits i drift. En verifieringsansökan granskas precis som en ny ansökan av en tredjepartsgranskare.

Om byggnaden när den är i drift uppnår det som angavs inför den preliminära certifieringen behåller den sitt betyg. Ett projekt som inte presterar som det angetts i ansökan får möjligheten att vidta åtgärder för att behålla sitt betyg. Om detta inte görs får byggnaden antingen sänkt betyg som överensstämmer med den faktiska prestandan eller så kan den till och med förlora sitt certifikat helt. Om en byggnad inte verifieras överhuvudtaget förlorar den sitt certifikat. Certifikatet återkallas då av Sweden Green Building Council. En fastighetsägare som ej återlämnar certifikat, diplom och plakett varnas. En varning innebär att samtliga ansökningar som görs under en tre månader lång period beläggs med utökad granskning. Tre varningar innebär att man inte får certifiera några byggnader under en tolvmånadersperiod. Om man är medlem i Sweden Green Building Council kan det även innebära uteslutning ur föreningen.

Verifieringen i Miljöbyggnad är en garanti för att byggnaden som certifierats faktiskt håller vad den lovar. Om du bor, arbetar eller vistas i en Miljöbyggnad kan du vara säker på att byggnaden är bra både för dig och för miljön.