Citylab: Befintliga stadsdelar – Manualworkshop


Beskrivning av workshop

Workshopen riktar sig till Projekt som redan startat upp och har en bra bild av nuläge, vision och projektmål och som nu vill fördjupa sig i de krav som ställs i manualen och jobba vidare med indikatorer och bedömningskriterier. Som vill få "tips och trick"


Mål

Ni får fördjupad kunskap och förståelse om Citylabs indikatorer och redovisningskrav, för att underlätta redovisningen av certifieringsansökan och skapa förutsättningar för en smidig certifieringsprocess

Målgrupp

Registrerade och uppstartade

Förkunskaper

1 person i gruppen behöver vara certifierad Citylabsamordnare för projektet. Projektgruppen bör ha genomgått en uppstarts-workshop.