Citylab: Planerade stadsdelar – Uppstartsworkshop


Beskrivning av workshop

En Uppstartworkshop är för er som ska starta i gång ett Citylabprojekt. 

I en Uppstartsworkshop går vi igenom vilka krav som ställs vid en certifiering och de metoder som kan användas för att ta fram underlag för det kommande arbetet

Mål

Ni får:

  • Övergripande förståelse för Citylab manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet 
  • Stöd i metoder för framtagande av certifieringsunderlag
  • En grund för en effektiv process i arbetet med certifieringen


Målgrupp

Projektgrupper stadsutvecklingsprojekt

citylabsamordnare, annars inga förkunskapskrav

Förkunskaper

1 person i gruppen behöver vara certifierad Citylabsamordnare för projektet