Citylab: Planerade stadsdelar – Manualworkshop


Beskrivning av workshop

Workshopen riktar sig till Projekt som redan startat upp och har en bra bild av nuläge, vision och projektmål och som nu vill fördjupa sig i de krav som ställs i manualen och jobba vidare med indikatorer och bedömningskriterier. Som vill få "tips och trick"

Mål

Ni får:

  • Övergripande förståelse för Citylab manual för certifiering av en stadsdels hållbarhet 
  • Stöd i metoder för framtagande av certifieringsunderlag
  • En grund för en effektiv process i arbetet med certifieringen


Målgrupp

Projektgrupper stadsutvecklingsprojekt

citylabsamordnare, annars inga förkunskapskrav

Förkunskaper

1 person i gruppen behöver vara certifierad Citylabsamordnare för projektet